Soğuk Aglütininli Bir Olguda Sıcak Kalp Cerrahisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 509-511

Soğuk Aglütininli Bir Olguda Sıcak Kalp Cerrahisi

Bekir Hayrettin ŞİRİN1, Ali KESKİN1, Y.Ahmet BALTALARLI1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

Açık kalp cerrahisi sırasında, düşük ısılarda aktive olmaları nedeniyle, soğuk aglütininler hemoliz veya miyokard hasarı gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle preoperatif dönemde olgularda soğuk aglütininler saptanması operasyon stratejisinde değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Burada, preoperatif kan testlerinde yüksek termal amplitüdlü ve yüksek titrasyonda soğuk aglütininler saptanan bir koroner arter hastalığı olgusu sunulmaktadır. Operasyon, normotermik kardiyopulmoner bypass ve sıcak kan kardiyoplejisi altında uygulanmıştır. Kalp cerrahisi uygulamalarında oldukça seyrek görülen bu duruma ideal yaklaşım tartışmalıdır, ancak sıcak kalp cerrahisinin seçilebilecek en uygun yöntem olduğu kanısı giderek ağırlık kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, kalp cerrahisi, kardiyopulmoner bypass, soğuk aglütinin

Warm Heart Surgery in a Case with Cold Agglutinins

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bekir Hayrettin ŞİRİN, Ali KESKİN, Y.Ahmet BALTALARLI. Warm Heart Surgery in a Case with Cold Agglutinins. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 509-511
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale