Koroner Cerrahi Sonrası Nadir bir Komplikasyon: Safen Ven Greft Sağ Atriyum Fistülü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 230-233

Koroner Cerrahi Sonrası Nadir bir Komplikasyon: Safen Ven Greft Sağ Atriyum Fistülü

Serdar Ener1, Akın Serdar2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Aorra sağ atriyum fistülü koroner cerrahi sonrasi çok nadir göriilen bir komplikasyondur. Ameliyat sonrasi üçüncü y1/da bir olguda aortadan safen ven greft yoluyla sağ atriyum şant oluşumu anjiyografik olarak gösterildi. Fistülöz ilişki minimal invazif cerrahi yöntem kullanilarak başarılı sonuçla kapatıldi.


A Rare Complication of Coronary Surgery: Saphenous Vein Graft to Right Atrial Fistula

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Ener, Akın Serdar. A Rare Complication of Coronary Surgery: Saphenous Vein Graft to Right Atrial Fistula. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 230-233
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale