Kalp dokusunda kök hücre naklinde kullanılan yöntemler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 306-313

Kalp dokusunda kök hücre naklinde kullanılan yöntemler

Yelda Tayyareci, Berrin Umman, Yılmaz Nişancı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Kardiyolojide kök hücre tedavisi, iskemik kalp hastalığı nedeniyle gelişen kalp yetersizliğinin tedavisinde umut veren, alternatif bir tedavi yaklaşımıdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kalp dokusuna kök hücre naklinin kısa dönemde sol ventrikül fonksiyonları ve neovaskülarizasyon üzerine olumlu etkileri gösterilmişse de, günümüzde bu tedavinin uzun dönem sonuçları tartışmalıdır. Kalp dokusuna kök hücre naklinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemler ile olumlu sonuçlar elde edilmişse de, farklı uygulama tekniklerinin etkinliklerini karşılaştıran yeterli sayıda çalışma yoktur. Kök hücre tedavisinin etkinliğini artırmak için, farklı uygulama teknikleriyle nakledilen kök hücrelerin hedef organda belirlenmesini sağlayacak, davranışları ve etkinliklerini ortaya koyacak daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kök hücre nakli/yöntem, injeksiyon, intra-arteryel; miyokard iskemisi/tedavi; neovaskülarizasyon, fizyolojik; rejenerasyon

The delivery methods used in cardiac stem cell therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yelda Tayyareci, Berrin Umman, Yılmaz Nişancı. The delivery methods used in cardiac stem cell therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 306-313

Sorumlu Yazar: Yelda Tayyareci, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale