Mobil Telefonların Kalp Pili Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 699-709

Mobil Telefonların Kalp Pili Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

İzzet TANDOĞAN1, Ahmet TEMİZHAN2, Ertan YETKİN1, Yeşim GÜRAY2, Mehmet İLERİ2, Erdal DURU2, Ali ŞAŞMAZ2, Şengül ÇEHRELİ1, Kenan KÖSE3
1İnönü University Faculty of Medicine Department of Cardiology, Malatya
2Turkey's Hospital for Advanced for Specialization, Ankara
3Ankara University Faculy of Medicine Department of Biostatistics, Ankara, Turkey

Çeşitli sistemler tarafından oluşturulan elektromanyetik alanın kalp pili fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı mobil telefonların kalp pili fonksiyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Bu amaçla 679 kalıcı kalp pilli hasta üzerinde çalışıldı. Çalışma iki basamak halinde uygulandı. Kalp pili lead polaritesi birinci basamakta unipolar, ikinci basamakta bipolar olarak ayarlandı. Her iki basamakta kalp pili sensitivitesi önce nominal değerlerde iken, daha sonrada o kalp pili için minimal değere indirilerek test yapıldı. Kalp pili cebine göre simetrik olarak yerleştirilen iki farklı mobil telefon (power output 2W, GSM 900 MHz) ile 50 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm ve mobil telefon antenleri kalp pili cebi ile temas ettirilerek, mobil telefonların açılma, standby, çaldırma, konuşulma ve telefonların kapatılması aşamasında test yapıldı. Otuzyedi kalp pilli hastada etkilenme saptandı (%5.5). Lead polaritesinin unipolar olması durumunda etkilenme bipolar olmasına göre daha fazlaydı (Sırayla %4.12, %1.40, p<0.05). Sensitivitenin artırılması kalp pili etkilenme oranı üzerinde tek başına etkili değildi (p>0.05). Etkilenme açısından iki ve tek boşluklu kalp pilleri arasında fark yoktu (p>0.05). Bir DDD-R kalp pilinde ventriküler tetiklenme, 33 VVI(R) kalp pilinde asenkron moda geçiş ve 3 VVI kalp pilinde inhibisyon saptandı. Kalp pili yaşı ilerledikçe mobil telefondan etkilenme oranı artıyordu (p<0.05). Etkilenmelerin hepsi reversibl idi. Sonuç olarak mobil telefonlar belli şartlar altında kalp pili fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilirler. Etkilenme durumu, kalp pili inhibisyonu hariç hastalarda önemli bir semptoma neden olmaz ve mobil telefonun uzaklaştırılmasıyla normale döner.


The Effects of Mobile Phones on Pacemaker Functions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İzzet TANDOĞAN, Ahmet TEMİZHAN, Ertan YETKİN, Yeşim GÜRAY, Mehmet İLERİ, Erdal DURU, Ali ŞAŞMAZ, Şengül ÇEHRELİ, Kenan KÖSE. The Effects of Mobile Phones on Pacemaker Functions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 699-709
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale