Dört yıl arayla üst düzey kardiyovasküler tıp yayınlarımızın gidişi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 320-328 | DOI: 10.5543/tkda.2016.56915

Dört yıl arayla üst düzey kardiyovasküler tıp yayınlarımızın gidişi

Altan Onat
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Abd, İstanbul Universitesi

AMAÇ
Kardiyovasküler tıp alanına Türkiye kurumlarından en fazla birikimli “halis” katkı yapmış olan yayınları belirlemek.

YÖNTEMLER
Web of Science verilerine dayanarak, 2015 yılı Temmuz sonuna kadar Türkiye’den 40 ve üstünde atıf kazanan 160 yayın belirlendi. Uluslararası yazar katkısı cüz’inin ötesinde olan makaleler dışlandı.

BULGULAR
Her biri ≥40 (%95 GA 40; 165) atıf kazanan 160 kardiyovasküler tıp yayını 127 başyazar tarafından üretildi. Bu makalelerin, nitelik olarak alanında dünyada üst %15 yayınlara denk geldiği ve böylesi bin yayında 3 pay simgelediği tahmin edildi. Makalelerin yarısı 2001–2006 yıllarında yayımlandı, ortanca maruzat süresi 10.4 yıldı. Yaklaşık yüzyıl dönümünden beri ülkemizde bu düzeyde yılda ortalama dokuz yayın ortaya konmaktadır. Kardiyoloji bilim dalında 120 makale, kalp-damar cerrahisinde 35, çocuk kardiyolojisinde de altı makale yer aldı. Bu yayınlara yalnızca 28 tıp fakültesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve akademik bağlantısı bulunmayan dokuz hastane kaynak oldu. Türkiye’deki ilgili kurumların çoğunluğunun performansı hayal kırıklığına uğrattı.

SONUÇ
Türkiye’nin kardiyovasküler tıp alanına doyurucu olmaktan uzak olan katkısı, bu değerlendirmede, özellikle 2006 yılından sonra, biraz daha gerilemiş göründü. Tıbba katkı yapabilecek araştırmalara odaklanan bir ortam şekillendirecek derin ve çok-yönlü bir çaba yaratılmadıkça, ülkemizin alandaki geri kalmışlığının artması olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler tıp, tıp tarihi, Türkiye’de tıp araştırmaları.

Status of Turkey’s top publications in cardiovascular medicine, revisited after 4 years

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat. Status of Turkey’s top publications in cardiovascular medicine, revisited after 4 years. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 320-328

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale