Sol ventriküldeki hareketli trombüsün düşük doz ve yavaş infüzyonla verilen doku plazminojen aktivatörüyle başarıyla çözülmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 489-491

Sol ventriküldeki hareketli trombüsün düşük doz ve yavaş infüzyonla verilen doku plazminojen aktivatörüyle başarıyla çözülmesi

Yılmaz Güneş, Yemlihan Ceylan, Mustafa Tuncer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Van

İntrakardiyak mural trombüslerin tedavisi konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Elli dokuz yaşındaki erkek hastada sağ ayak ağrısı yakınması ve sağ alt ekstremitesinde nabız alınamaması üzerine yapılan ekokardiyografik incelemede ağır sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve sol ventrikül apeksinde çan benzeri, hareketli bir trombüs saptandı. Cerrahinin yüksek riskli olması nedeniyle 50 mgr rekombinan doku plazminojen aktivatörü (rt-PA) sekiz saatte uygulandı. Seri ekokardiyografik takipte, rt-PA infüzyonuna başlanmasından sonraki ilk saatlerden itibaren trombüs büyüklüğünün giderek küçüldüğü ve 24 saat sonra tamamen kaybolduğu görüldü. Cerrahi tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, yavaş infüzyonla düşük dozda trombolitik tedavi sol ventrikül trombüs tedavisinde etkili bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, trombolitik tedavi/yöntem, tromboz/ilaç tedavisi, doku plazminojen aktivatörü/terapötik kullanım

Successful lysis of a mobile left ventricular thrombus by slow infusion of low-dose tissue plasminogen activator

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yılmaz Güneş, Yemlihan Ceylan, Mustafa Tuncer. Successful lysis of a mobile left ventricular thrombus by slow infusion of low-dose tissue plasminogen activator. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 489-491

Sorumlu Yazar: Yılmaz Güneş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale