Pulmoner Embolizasyonla Sonuçlanan Duktus Arteriozus Açıklığı Oklüzyonlarında Transkateter Yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 55-58

Pulmoner Embolizasyonla Sonuçlanan Duktus Arteriozus Açıklığı Oklüzyonlarında Transkateter Yaklaşım

Ümrah AYDOĞAN1, Aygün DİNDAR1, Enver DAYIOĞLU1, Yusuf İzzet AYHAN1, Cemil BARLAS1, Talat CANTEZ1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Çapa

Duktus arteriozus açıklığının (PDA) transkateter yolla kapatılmasında en sık karşılaşılan komplikasyon Rashkind protezinin pulmoner artere embolizasyonudur. Pulmoner embolizasyonla karşılaşıldığında iki seçenek söz konusudur; hastanın cerrahiye sevkedilerek duktus ligasyonu/divizyonu ile birlikte Rashkind protezinin çıkarılması ya da transkateter yolla Rashkind protezinin çıkarılarak hastanın yönlendirilmesi. Bu yazıda transkateter PDA oklüzyonu uygulanan 4 olgumuzdaki pulmoner embolizasyon nedenleri tartışılmakta ve Rashkind protezinin transkateter yolla çıkarılıp oklüzyon işleminin tekrarlanmasına ilişkin ilk deneyimler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duktus arteriozus açıklığı, transkateter oklüzyon, embolizasyon

Transcatheter Approach in Pulmonary Embolization of Rashkind Prosthesis in PDA Occlusion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Enver DAYIOĞLU, Yusuf İzzet AYHAN, Cemil BARLAS, Talat CANTEZ. Transcatheter Approach in Pulmonary Embolization of Rashkind Prosthesis in PDA Occlusion. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 55-58
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale