Hızlı ventriküler taşikardi atağı sırasında implante edilebilir defibrilatörü bulunan hastada uzamış şarj süresine bağlı gecikmiş tedavi ve senkop [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 673-673 | DOI: 10.5543/tkda.2017.50405

Hızlı ventriküler taşikardi atağı sırasında implante edilebilir defibrilatörü bulunan hastada uzamış şarj süresine bağlı gecikmiş tedavi ve senkop

Uğur Canpolat, Metin Okşul, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: İmplante edilebilir defibrilatör, batarya şarj süresi, senkopDelayed therapy and syncope due to excessive charging time in a patient with implantable defibrillator during a fast ventricular tachycardia episode

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Metin Okşul, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı. Delayed therapy and syncope due to excessive charging time in a patient with implantable defibrillator during a fast ventricular tachycardia episode. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 673-673

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale