Heparinin Kan Basıncı ve İyonize Kalsiyum Seviyesi Üzerine Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 93-95

Heparinin Kan Basıncı ve İyonize Kalsiyum Seviyesi Üzerine Etkileri

Ergun SALMAN1, Murat ÖZEREN1, Mete HIDIROĞLU1, Ertan YÜCEL1
SSK Ankara Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Heparin in vitro olarak iyonize kalsiyumu bağlar, intravenöz bolus verildiğinde vazodilatatör etki gösterir. Heparinin in vivo etkilerini araştırmak için açık kalp ameliyatı planlanan 30 hasta iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 20 hastaya 300 IU/kg intravenöz bolus heparin verildi. Bu grupta heparin verilmesinden sonra ortalama arteryel basınç ve iyonize kalsiyum seviyelerinde önemli azalmalar meydana geldi. İkinci gruptaki 10 hastaya ise bolus heparin verilmesinden hemen önce 125 mg kalsiyum klorid verildi. Bu grupta iyonize kalsiyum seviyelerinde yükselme oldu, ortalama arteryel basınçta bir değişme olmadı. Bu verilerden açık kalp cerrahisinde özellikle riskli hastalarda kardiopulmoner bypass öncesi iyonize kalsiyum seviyelerine özel dikkat edilmesinin, heparinin yavaş enjeksiyonunun faydalı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kardiopulmoner bypass, heparin, iyonize kalsiyum

The Effect of Heparin on Ionized Calcium Level and Blood Pressure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ergun SALMAN, Murat ÖZEREN, Mete HIDIROĞLU, Ertan YÜCEL. The Effect of Heparin on Ionized Calcium Level and Blood Pressure. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 93-95
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale