Marmara Bölgesi Halkında Kanda Kolesterol İyi Seyrederken, Kan Basıncı Yükselme Eğiliminde [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 18-24

Marmara Bölgesi Halkında Kanda Kolesterol İyi Seyrederken, Kan Basıncı Yükselme Eğiliminde

Altan ONAT1, Dilek URAL1, İbrahim KELEŞ1, M. Akif BÜYÜKBEŞE1, Ertan URAL1, Birol KURBAN1, Erdal İNCE1, Vedat SANSOY1
Türk Kardiyoloji Derneği, İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

TEKHARF taramasının Marmara kohortunun 1997 yılı takibinde elde edilen plazma lipid ve kan basıncı değerleri bu yazıda ele alınmaktadır. 256'sı erkek, toplam 518 kişinin izlemesinde plazma lipid değerleri Reflotron cihazıyla ölçülmüş ve rastgele bir örnekleminde total kolesterol ölçümleri referans laboratuvarında valide edilerek gerekli ayarlama uygulanmıştır. Standart bir şekilde iki kez ölçülen kan basıncının ortalaması kullanılmıştır. Yedi yıl yaşlanmadan arındırmak amaciyle, risk parametrelerinde öngörülen değişimler dikkate alındı. Yaşlanmanın etkisinden soyutlanınca, kanda total kolesterol 1990 yılı verileri ile kıyaslamada, 1997 yılında erkeklerin bütününde 4.3 mg/dl, kadınlarda 3 mg/dl daha düşük bulundu. Trigliseridlerin ortalama düzeyi erkekte 13.7 mg/dl yükselirken, kadında net artış anlamlı sayılmayacak 5.2 mg/dl mertebesindeydi. Sistolik kan basıncı her iki cinsiyette yaşlanma etkileri dışında net 4-5 mmHg yükseldi. Diyastolik basınç ise, erkeklerde net olarak sabit kalırken, kadınlarda 3 mmHg arttı. Böylece Marmara bölgesi halkının toplam risk yükü itibariyle, erkekler sistolik basınç ve trigliserid, kadınlar sistolik ve diyastolik basınç açısından yükselen risk eğilimi içinde görünmektedir.


While Cholesterol Levels Stay Stable, Blood Pressure Levels Tend to Rise in the Populat ion of the Marmara Region of Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Dilek URAL, İbrahim KELEŞ, M. Akif BÜYÜKBEŞE, Ertan URAL, Birol KURBAN, Erdal İNCE, Vedat SANSOY. While Cholesterol Levels Stay Stable, Blood Pressure Levels Tend to Rise in the Populat ion of the Marmara Region of Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 18-24
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale