Perkütan Koroner Anjioplasti Sonrası Gelişen Restenozun ve Restenoza Etki Eden Faktörlerin Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 710-718

Perkütan Koroner Anjioplasti Sonrası Gelişen Restenozun ve Restenoza Etki Eden Faktörlerin Tedavisi

Özcan ÖZDEMİR1, Ahmet Duran DEMİR1, Emine KÜTÜK1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara

Oldukça yüksek başarı oranlarına sahip cerrahi dışı bir revaskülarizasyon metodu olan koroner anjioplastinin en büyük kısıtlılığı restenoz gelişimidir. Restenoza etki eden bir çok faktör vardır ve restenoz gelişim mekanizmasının anlaşılması ile bu konuda yapılan çalışmaların başarı oranları da artacaktır. Geçmişteki çalışmaların çoğunun başarısızlıkla sonuçlanmasına karşın, elde edilen sonuçlar gelecekteki tedavi modaliteleri açısından günümüzde daha iyimser bir görüş hakimdir. Günümüzde yeni gelişmeler restenozun önlenebileceğini düşündürmektedir. Bu yazıda restenozun önlenmesi ve tedavisi amacıyla yapılmış çalışmalar ve bu konudaki son gelişmeler üzerinde durulmuştur. Yazıda belirtilen, bazı farmakolojik ajanlar, anjiyoplasti tekniğindeki gelişmeler, ilaç kaplı stentler ve genetik tedavi yaklaşımları resetnozun önlenmesinde umut verici ilerlemelerdir. Perkütan koroner girişimlerin en önemli komplikasyonu ve sınırlaması olan restenozun önlenmesi cerrahi dışı bu revaskülarizasyon işlemlerinin çok daha etkili ve yaygın olarak kullanımına olanak sağlayacaktır.


Treatment of Restenosis and Factors Predisposing Restenosis Following Coronary Angioplasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özcan ÖZDEMİR, Ahmet Duran DEMİR, Emine KÜTÜK. Treatment of Restenosis and Factors Predisposing Restenosis Following Coronary Angioplasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 710-718
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale