Fetusta kritik aort darlığı için balon valvuloplasti: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 161-165 | DOI: 10.5543/tkda.2013.38801

Fetusta kritik aort darlığı için balon valvuloplasti: Olgu sunumu

Ahmet Gül1, Arda Saygılı3, Sultan Kavuncuoğlu2, Yavuz Ceylan1
1İstanbul Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Maternal Fetal Tıp Ünitesi, İstanbul
2İstanbul Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, İstanbul
3Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Aort darlığı olan fetusta mortalite ve morbidite, aort darlığının hemodinamik etkilerinin derecesi, sol ventrikülün (SV) uyumu, gelişimi ve fonksiyonları ile ilişkilidir. Kritik aort darlığı durumunda, rahim içinde ölüm ve hidrops gelişebileceği iyi bilinmektedır. Yirmi üç haftalık bir fetusta kritik aort darlığı ve eşlik eden kardiyomegali, SV’de genişleme ve kontraktilite kaybı, mitral yetersizliği saptandı. Doppler incelemesinde arkus aortada duktus arteriyozis yoluyla ters yönde akım ve duktus venosusta ters a-dalgası vardı. Fetusta asit, kafa derisi, yüz ve ciltte masif ödem ile birlikte hidrops vardı. Fetal amniyosentez normal bulundu. Genel anestezi ve ekokardiyografi kılavuzluğunda aort kapağına valvüloplasti yapıldı. İşlem sonrası ekokardiyografide perikart efüzyonu görülmedi. Ancak SV fonksiyonlarının düzelmediği ve azaldığı gözlendi. İşlemden iki saat sonra fetusta kalp hareketleri durdu. Fetusta aort darlığında uterus içi aort kapağına valvüloplasti uygulaması teknik olarak mümkündür. Mortalite teknik başarı yanında, SV fonksiyonları ve endofibroelastosis derecesine doğrudan bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı/anormallik, aort kapağı darlığı/tedavi; balon valvuloplasti; kateterizasyon/yöntem; fetus/cerrahi; gestasyonel yaş; ultrasonografi, prenatal.

Balloon valvuloplasty for critical aortic stenosis in a fetus: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Gül, Arda Saygılı, Sultan Kavuncuoğlu, Yavuz Ceylan. Balloon valvuloplasty for critical aortic stenosis in a fetus: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 161-165

Sorumlu Yazar: Ahmet Gül, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale