Açık Kalp Cerrahisinde Aort Kros Klempi Kaldırıldıktan Sonra Oluşan Ventriküler Fibrilasyonun Önlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 90-92

Açık Kalp Cerrahisinde Aort Kros Klempi Kaldırıldıktan Sonra Oluşan Ventriküler Fibrilasyonun Önlenmesi

Ergun SALMAN1, Murat ÖZEREN1, Mete HIDIROĞLU1, Ertan YÜCEL1
SSK Ankara Hastanesi Kalp-Damar Cerrahi Kliniği, Ankara

Kalp cerrahisinde aort kros klempi kaldırıldıktan sonra ventriküler fibrilasyon oluşması sık rastlanan bir durumdur. Ventriküler fibrilasyon ve konturşoklar ile tedavisi ise miyokardial injuriye katkıda bulunan olaylardır. Aort kros klempi kaldırılmadan önce verilen intravenözlidokainin etkilerini araştırmak için çalışma grubu olarak seçilen 20 hastaya aort kros klempi kaldırılmasından üç dakika önce 200 mg. intravenöz lidokalin verildi. Kontrol grubundaki 22 hastaya ise herhangi bir medikasyon yapılmadı. Multipl temel değişkenler (klemp zamanları, medikasyonlar, cerrahinin yaygınlığı ve tipi) her iki grupta benzerdi. Aort kros klempi kaldırıldıktan sonra çalışma grubundaki 20 hastanın 5 inde, kontrol grubundaki 22 hastanın ise 17 sinde ventriküler fibrilasyon oluştu (p<0.05). Fibrile olgularda çalışma grubunda ortalama 1.46 konturşok, kontrol grubunda ise ortalama 2.66 konturşok gerekti (p<0.05). Serum potasyum seviyesi keza lidokainden bağımsız olarak ventriküler fibrilasyon insidensini etkiledi. Yüksek serum potasyum seviyeleri daha düşük ventriküler fibrilasyon insidensi ile birlikte idi. Bütün potasyum seviyelerinde lidokain bağımsız olarak koruyucu etki gösterdi, lidokain ve yüksek serum potasyum seviyesi kombinasyonu ise fibrilasyondan korumada en büyük etkiye sahipti.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler fibrilasyon, lidokain, defibrilasyon, açık kalp cerrahisi

Prevention of Ventricular Fibrillation After Aortic Declamping During Cardiac Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ergun SALMAN, Murat ÖZEREN, Mete HIDIROĞLU, Ertan YÜCEL. Prevention of Ventricular Fibrillation After Aortic Declamping During Cardiac Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 90-92
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale