Tam interventriküler septal defektli erişkin bir hastada geç saptanan süngerimsi miyokart [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 407-409

Tam interventriküler septal defektli erişkin bir hastada geç saptanan süngerimsi miyokart

Merita Emini, Hamza Selmani, Gani Bajraktari
Department of Cardiology, University Clinical Center of Kosova, Prishtina, Kosovo

Ventrikül miyokardında süngerimsi yapı (noncompaction) kardiyomiyopati gelişimine yol açan morfogenetik bir anomalidir. Başka doğumsal anomalilerle birlikteliği sıktır. Süngerimsi miyokardın yaygın klinik bulguları kalp yetersizliği semptomları, ventrikül taşiaritmileri ve tromboembolik olaylardır. Bu durumun ekokardiyografik tablosu oldukça özgün olmasına karşın, atlandığı olgular da olmaktadır. Bu yazıda, çocukluğundan beri interventriküler septal defekt ya da interventriküler septumun apikal kısmının güdük kalmasıyla karakterize büyümüş “tek ventrikül” tanısıyla takip edilmekte olan 27 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastanın son ekokardiyografik incelemesinde, belirgin trabeküller ve bu trabeküllerin arasında kalan derin girintilerle karakterize süngerimsi miyokart saptandı. Bu olgudan çıkarılması gereken ders, kardiyologların, süngerimsi miyokart da dahil olmak üzere, eşlik eden doğuştan anomalilerin saptanması konusunda daha fazla sabırlı olmaları gerektiğidir; çünkü, bu durumlar hastaların klinik ve prognostik sonuçlarını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, ekokardiyografi, kalp defekti, doğuştan; kalp ventrikülü; miyokart/patoloji.

Late detection of noncompaction of the myocardium in an adult with complete interventricular septal defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Merita Emini, Hamza Selmani, Gani Bajraktari. Late detection of noncompaction of the myocardium in an adult with complete interventricular septal defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 407-409

Sorumlu Yazar: Gani Bajraktari, Kosovo
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale