Tekrarlayan Pulmoner Emboli Olgusunda Vena Kava Filtresi İmplantasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1995; 23(5): 391-393

Tekrarlayan Pulmoner Emboli Olgusunda Vena Kava Filtresi İmplantasyonu

Rasim ENAR1, Nuran YAZICIOĞLU1, Seçkin PEHLİVANOĞLU1, Deniz GÜZELSOY1
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Kliniğimizde daha önce primer hiperkoagülabilite nedeniyle derin ven trombozu ve tekrarlayan pulmoner emboli teşhisi ile yatırılan hastada, etkin dozda oral antikoagülan tedaviye rağmen tromboembolizme bağlı semptomlarının tekrarlaması sonucu perkütan olarak inferior vena cavaya filtre takıldı. Bu yazıda, etkin, güvenli ve alternatif cerrahi girişime göre daha ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan bu işlemin endikasyon ve komplikasyonları literatür ışığı altında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vena kava filtresi, pulmoner emboli

Vena Cava Filter Placement in a Patient with Recurrent Pulmonary Emboli

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Rasim ENAR, Nuran YAZICIOĞLU, Seçkin PEHLİVANOĞLU, Deniz GÜZELSOY. Vena Cava Filter Placement in a Patient with Recurrent Pulmonary Emboli. Turk Kardiyol Dern Ars. 1995; 23(5): 391-393
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale