Kardiyak cihazlara bağlı olarak gelişen enfektif endokardit; 15 olgunun analizi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 131-135 | DOI: 10.5543/tkda.2013.32708

Kardiyak cihazlara bağlı olarak gelişen enfektif endokardit; 15 olgunun analizi

Mehmet Ali Elbey1, Nihan Kahya Eren3, Mehmet Emin Kalkan4, Sinan Demirtaş2, Fatih Kahraman5, M. Raşit Sayın6, Mustafa Oylumlu1, Fethullah Kayan1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
3İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
5Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta
6Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ
Bu çalışmada, kalıcı pacemaker (PM) ve implante edilebilir kardiyoversiyon defibrilatörleri (ICD) ile ilişkili endokarditin demografik, klinik ekokardiyografik ve mikrobiyolojik özellikleri ve sonuçlarının araştırılması amaçlandı.

ÇALIŞMA PLANI
Kalıcı PM ve ICD endokarditi tanısı olan 15 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özelikleri, kullandıkları ilaçlar, klinik ve mikrobiyolojik özellikleri, ekokardiyografi sonuçları, cerrahi tedavi ve sonuçları kaydedildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 57±16 ve 7’si (%47) kadındı. Kalıcı PM ve ICD’si olan 15 hastadan 5’i takip sırasında kaybedildi (%33). Dört hastada pulmoner emboli gelişti (%27). Kan kültürü 5 hastada (%33) negatif bulundu. Hastaların %60’ında üretilen stafilokoklar en sık saptanan mikrobiyolojik ajanlardı. Üç hastaya (%20) cerrahi tedavi uygulandı.

SONUÇ
Kardiyak cihazlarla ile ilişkili endokardit, kardiyak cihaz implantasyonun nadir bir komplikasyonu olmasına rağmen mortalitesi halen yüksek olan bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Defibrilatör, takılabilir/yan etki, endokardit/tanı/ önleme ve kontrol /tedavi; kalp pili; kardiyoloji

Cardiac device related infective endocarditis; analysis of 15 cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Ali Elbey, Nihan Kahya Eren, Mehmet Emin Kalkan, Sinan Demirtaş, Fatih Kahraman, M. Raşit Sayın, Mustafa Oylumlu, Fethullah Kayan. Cardiac device related infective endocarditis; analysis of 15 cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 131-135

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Elbey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale