Mitral Darlığında Kapağa Ait İstirahat Göstergelerinin Efor Kapasitesi ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 409-416

Mitral Darlığında Kapağa Ait İstirahat Göstergelerinin Efor Kapasitesi ile İlişkisi

Mehmet EREN1, Osman BOLCA1, Bahadır DAĞDEVİREN1, Erdinç ARIKAN1, Şevket GÖRGÜLÜ1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

################

Anahtar Kelimeler: Mitral darlığı, efor kapasitesi, kapağa ait istirahat göstergeleri, diyastolik doluş zamanı

Relationship Between Rest Parameters of the Mitral Valve and Exercise Capacity

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet EREN, Osman BOLCA, Bahadır DAĞDEVİREN, Erdinç ARIKAN, Şevket GÖRGÜLÜ, Tuna TEZEL. Relationship Between Rest Parameters of the Mitral Valve and Exercise Capacity. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 409-416
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale