Refrakter Angina Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Spinal Kord Stimülatörü Uygulanan Bir Olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 512-515

Refrakter Angina Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Spinal Kord Stimülatörü Uygulanan Bir Olgu

Yüksel ÇAVUŞOĞLU1, Y. Ahmet ÜNALIR1, Bilgin TİMURALP1, Ali ASLANTAŞ1, Bülent GÖRENEK1, Necmi ATA1, Eşref TEL2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Eskişehir

Koroner arter hastalığının başlıca semptomu angina pektoristir. Angina tedavisinde kullanılan antiiskemik ilaçlar, girişimsel kardiyolojik ve cerrahi revaskülarizasyon yöntemleri başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak, önceden revaskülarizasyon yapılmış, koroner arterleri yeni bir revaskülarizasyon işlemine uygun bulunmayan ve maksimal antianginal ilaç tedavisine yanıt alınamayan refrakter anginalı olgularda, anginanın kontrol altına alınması oldukça zordur. Bu tür olgularda yeni tedavi yöntemleri gündeme gelmektedir. Bunlardan biri spinal kord stimülasyonudur (SKS). SKS ile dorsal spinal kordun yüksek frekanslı elektriki stimülasyonu, miyokard iskemisi sonucu oluşan ağrı uyarılarının talamus ve beyin korteksine iletilmesini inhibe etmekte ve sempatik aktiviteyi baskılamaktadır. Böylece ağrı oluşumu engellenmekte, miyokardın oksijen ihtiyacı ve koroner vasomotor tomus azalmaktadır. Daha önce bypass operasyonu geçirmiş, maksimal ilaç tedavisine karşın anginası kontrol altına alınamayan ve koroner arterleri revaskülarizasyona uygun olmayan refrakter anginalı bir olguya SKS uygulaması yapıldı. SKS ile anginanın şiddet, süre ve sıklığı belirgin azaldı, egzersiz süresi arttı, yaşam kalitesinde düzelme gözlendi. Olgu, SKS'nin ülkemizde ilk defa refrakter angina tedavisinde uygulanmış olması ve yeni bir tedavi seçeneğini gündeme getirmesi nedeniyle özellik taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Refrakter angina, spinal kord stimülatörü

A New Approach in the Treatment of Refractory Angina: Spinal Cord Stimulator

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Y. Ahmet ÜNALIR, Bilgin TİMURALP, Ali ASLANTAŞ, Bülent GÖRENEK, Necmi ATA, Eşref TEL. A New Approach in the Treatment of Refractory Angina: Spinal Cord Stimulator. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 512-515
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale