Kalp transplantasyonu: Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat sürecinde bakım ve sonrasında izleme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 95-108 | DOI: 10.5543/tkda.2015.27628

Kalp transplantasyonu: Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat sürecinde bakım ve sonrasında izleme

Tahir Yağdı1, Sanem Nalbantgil2, Mustafa Özbaran1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Kalp transplantasyonu son dönem kalp yetersizliği bulunan hastaların tedavisinde altın seçenek olmuştur. Uygun verici organı sayısındaki kısıtlılığa bağlı olarak transplantasyon listesinde uzun süre bekleyen hasta sayısında artış olmuştur. Alıcı ve verici seçimi, ameliyat sürecindeki bakım ve immunsüpresif tedavi ile fırsatçı enfeksiyonların önlenmesi gibi konulardaki büyük ilerlemeler kalp transplantasyonu sonuçlarında anlamlı iyileşmeler sağlamıştır. Derlememizde bu karmaşık hastaların bakımlarına ve iyi sonuçlar elde etmek için önerilen değişikliklere dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kalp hastalıkları/tedavi, kalp transplantasyonu; hasta seçimi

Heart transplantation: preoperative evaluation, perioperative management, postoperative follow-up

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil, Mustafa Özbaran. Heart transplantation: preoperative evaluation, perioperative management, postoperative follow-up. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 95-108

Sorumlu Yazar: Tahir Yağdı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale