Anjiyotensin reseptör blokerlerinin kardiyovasküler süreçteki yerleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(5): 10-17

Anjiyotensin reseptör blokerlerinin kardiyovasküler süreçteki yerleri

Hüseyin Dursun, Ömer Kozan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) günlük kardiyoloji pratiğinde sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Güçlü antihipertansif etkileri ve düşük yan etki profilleri ile iyi tolere edilen bu ilaçlar kardiyovasküler alanda birçok endikasyonla kullanılmaktadırlar. Bu yazıda, ARB’lerin etkinliklerinin gösterildiği klinik kullanım alanları ve büyük çaplı klinik çalışmaları özetlenmektedir.


The role of angiotensin-receptor blockers in cardiovascular processes

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüseyin Dursun, Ömer Kozan. The role of angiotensin-receptor blockers in cardiovascular processes. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(5): 10-17

Sorumlu Yazar: Hüseyin Dursun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale