DOCK8 eksikliği olan bir olguda aort kökü ile iliyak bifurkasyon arasında dev aort anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 342-345 | DOI: 10.5543/tkda.2015.26511

DOCK8 eksikliği olan bir olguda aort kökü ile iliyak bifurkasyon arasında dev aort anevrizması

Türkan Patıroğlu1, Himmet Haluk Akar1, Mehmet Sait Doğan2, Kazım Üzüm3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatarik İmmünoloji, Kayseri, Turkey
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatarik Radyoloji, Kayseri, Turkey
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatarik Kardiyoloji, Kayseri, Turkey

Özet– “Dedicator of cytokinesis 8” (DOCK8) eksikliği otozomal resesif geçişli hiper IgE sendromu formu olup, diretken viral enfeksiyonlar, IgE seviyelerinde yükselme, eozinofili ve allerjik semptomlarla kendini gösterir. Bu yazıda, 10 yaşında DOCK8 eksikliği olan bir hastada aort kökü ile iliyak bifurkasyon arasında dev aort anevrizması ile karşımıza çıkan bir olgu sunuldu. DOCK8 eksikliği olan bir olguda bu boyutlara ulaşmış dev bir aort anevrizması daha önce literatürde yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, DOCK8 proteini, hiper IgE sendromu.

DOCK8 deficiency in a boy who presented with a giant aortic aneurysm between aortic root and iliac bifurcation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Türkan Patıroğlu, Himmet Haluk Akar, Mehmet Sait Doğan, Kazım Üzüm. DOCK8 deficiency in a boy who presented with a giant aortic aneurysm between aortic root and iliac bifurcation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 342-345

Sorumlu Yazar: Himmet Haluk Akar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale