Authors’ reply [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 451-453 | DOI: 10.5543/tkda.2016.25594

Authors’ reply

Ahmet Taha Alper1, Adnan Kaya2, Ahmet İlker Tekkesin1, Ahmet Oz1
1Dr. Siyami Ersek Kalp Damar Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
2Suruç Devlet Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Katater ablasyonu, Fabry hastalığı, sol ventrikül nonkompaksiyonu, Wolf-Parkinson-White sendromu.

Authors’ reply

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Taha Alper, Adnan Kaya, Ahmet İlker Tekkesin, Ahmet Oz. Authors’ reply. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 451-453

Sorumlu Yazar: Adnan Kaya, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale