İki ve üç boyutlu transözefajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen mitral kapak Libman-Sacks endokarditi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 178-178 | DOI: 10.5543/tkda.2013.24478

İki ve üç boyutlu transözefajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen mitral kapak Libman-Sacks endokarditi

Murat Ünlü1, Sait Demirkol2, Sevket Balta2, Uğur Küçük2
1Beytepe Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Gülhane Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: İki ve üç boyutlu transözefajiyal ekokardiyografi, Libman-Sacks endokarditiMitral valve Libman-Sacks endocarditis evaluated by two and three-dimensional transesophageal echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Ünlü, Sait Demirkol, Sevket Balta, Uğur Küçük. Mitral valve Libman-Sacks endocarditis evaluated by two and three-dimensional transesophageal echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 178-178

Sorumlu Yazar: Sait Demirkol, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale