EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa`ın karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 164-172

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa`ın karşılaştırılması

Lale Tokgözoğlu1, Ergün Barış Kaya1, Çetin Erol2, Oktay Ergene3, Euroaspire 3 Çalışma Grubu4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Euroaspire 3 Çalışma Grubu

AMAÇ
EUROASPIRE III çalışması, koroner arter hastalarında risk faktörlerini, yaşam tarzı ve ilaç tedavilerinin kullanımını ve yeni kılavuzlara uyumu belirlemek ve zaman içindeki değişimi görmek amacıyla, 2006-2007 yıllarında, Türkiye de dahil Avrupa’da 22 ülkenin katılımıyla (76 merkez) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, EUROASPIRE III’ün sonuçları, Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasındaki farklılıklar açısından değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
EUROASPIRE III’ün sonuçları Türkiye’den 17 merkezin sonuçları ile karşılaştırıldı. Klinik koroner kalp hastalığı tanısı konan ardışık hastalar (669 medikal kayıt, %23.8’i kadın) geriye doğru tarandı; bu hastaların izlemi sırasında 338 hasta (%50.5) ile indeks olaydan (akut koroner olay veya girişimsel işlem) en az altı ay sonra görüşüldü ve hastalar muayene edildi.

BULGULAR
EUROASPIRE III ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin verilerinde klasik risk faktörlerinin kaydında çok önemli bir farklılık olmamasına rağmen, kilo, boy, bel çevresi, lipit (total kolesterol, HDL-, LDL-kolesterol, trigliserit), glukoz ve HbA1c ölçümleri kaydının daha yetersiz olduğu gözlendi. Avrupa ile kıyaslandığında gözlenen en önemli farklılıklar, miyokart enfarktüslü genç hasta oranının (<50 yaş, %20 ve %12.7-tüm hastalar), sigaraya devam etme (%23.1 ve %17.2-tüm hastalar) ve hareketsizlik oranlarının, düşük HDL-kolesterol düzeylerinin (%50.2 ve %36.7), indeks olay sonrasında hekim tarafından izlenmeme (%12 ve 2.2-Türkiye hariç) ve eğitilmeme oranlarının daha yüksek olmasıydı.

SONUÇ
EUROASPIRE III çalışmasının Türkiye kolunun verileri, Avrupa’ya benzer şekilde, kardiyovasküler korunma hedeflerinin gerisinde kalındığını göstermiştir.
EUROASPIRE III Türkiye Çalışma Grubunun listesi yazının sonunda verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol, koroner hastalık/önleme ve kontrol, yaşam tarzı, risk faktörü; Türkiye/epidemiyoloji

EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lale Tokgözoğlu, Ergün Barış Kaya, Çetin Erol, Oktay Ergene, Euroaspire 3 Çalışma Grubu. EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 164-172

Sorumlu Yazar: Ergün Barış Kaya, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale