Ulusal "Peer-Reviewed" Dergilerin Geleceği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 669-670

Ulusal "Peer-Reviewed" Dergilerin Geleceği

Altan ONAT1, Hüsniye YÜKSEL1, Kâmil ADALET1, İzzet ERDİNLER1
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Yürütücü Yayın Kurulu, İstanbul Üniversitesi ve Siyami Ersek GKDC Merkezi

Kemoterapi uygulamalarının ve protokollerinin artması kardiyak komplikasyonların daha sık görülmesine neden olmuştur. Bu makalede kemoterapi sonrası göğüs ağrısı ve elektrokardiyografi değişiklikleriyle kardiyoloji kliniğimizde izleme alınan iki ayrı olgu ele alınmıştır. Her ikisinin de koroner arterleri anjiyografik olarak normal bulunan olgularımızda; kolon karsinomu nedeniyle 5-Fluorouracil kullanımı sonrası vazospastik angina pektoris ve over karsinomu nedeniyle siklofosfamid+cisplatin tedavisi sonrası fatal olmayan toksik miyokardit tanıları konuldu.


MOBİL TELEFONLARlN KALP PİLİ FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Hüsniye YÜKSEL, Kâmil ADALET, İzzet ERDİNLER. MOBİL TELEFONLARlN KALP PİLİ FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 669-670
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale