Gebelerde mekanik protez kapak trombozu: İki olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 57-60

Gebelerde mekanik protez kapak trombozu: İki olgu sunumu

Mehmet Tuğrul İnanç, Orhan Doğdu, Mehmet Güngör Kaya, Ali Doğan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri

Mekanik kalp kapağı olan hastalarda tromboembolik olaylara yönelik profilaksi için antikoagülasyon tedavisinin ömür boyu sürdürülmesi gerekir. Gebelik tromboza yatkınlık oluşturan yüksek riskli bir dönem olduğundan, protez kalp kapağı takılmış olan gebe hastalar ayrıca önem kazanmaktadır. Bu yazıda, mitral protez kapak nedeniyle fraksiyone olan ve olmayan heparin kullanımı sırasında kapak trombozu gelişen iki gebe olgu sunuldu. Olgulardan biri yoğun antikoagülasyonla, diğeri ise acil kapak değişimi ile başarılı şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan, kalp kapağı protezi, heparin/yan etki; mitral kapağı; gebelik komplikasyonu, kardiyovasküler; tromboz/etyoloji.

Prosthetic mechanic valve thrombosis in pregnant women: a report of two cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Tuğrul İnanç, Orhan Doğdu, Mehmet Güngör Kaya, Ali Doğan. Prosthetic mechanic valve thrombosis in pregnant women: a report of two cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Mehmet Tuğrul İnanç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale