Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 155-155 | DOI: 10.5543/tkda.2018.14194

Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu

Ahmet Güner1, Mehmet Altuğ Tuncer2, Mehmet Aytürk1, Semih Kalkan1, Mehmet Özkan1
1Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim dalı, İstanbul, Türkiye
2Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokadit, mitral protez kapak, ateşGiant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Güner, Mehmet Altuğ Tuncer, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Mehmet Özkan. Giant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 155-155

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale