Uluslararası Türk Tıp Yayınları 1995-1996 Yıllarında Büyük İvmeye Sahip [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 227-235

Uluslararası Türk Tıp Yayınları 1995-1996 Yıllarında Büyük İvmeye Sahip

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı

Tıp alanında Türkiye'den kaynaklanan uluslararası yayınların gidişini değerlendirmek amacıyla, Science Citation Index'in taradığı dergilerdeki Türkiye adresi tüm yayınlar gözden geçirildi. 1995 ve 1996 yıllarını kapsayan SCI CD-ROM'larında bulunan ve hekimliği ilgilendiren tüm kaynaklar ayıklandı. Ortak yayınlar için bir kredi sistemi uygulandı. Anılan iki yılda sırasıyle 1019 ve 1282 toplam yayın ile 471 ve 756 tam metinli makale mevcuttu. Bu artışlar yaklaşık iki yılda ikiye katılmamak gibi müthiş hızlı bir tempo ifade etmekte olup 1988'den beri devam eden hamlenin sürdüğünü göstermektedir. Tıp yayınlarında dünyadaki payımız binde 4.3'e ulaşmıştır. Gelişmenin sağlıklı olduğunu düşündüren gözlemler şunlardı: toplantı özeti ya da editöre mektup gibi kalemlere kıyasla, makalelerde artışın daha fazla olması, temel bilimlerde ve kilinik bilimlerinde her alanda geçerliliği, İzmir'de ve Anadolu'nun taşra kentlerinde yerleşik birçok fakülte ile üniversite-dışı kuruluşların paylarının yükselişi, Köklü 4 tıp fakültesi gerçi ilk 4 sırayı yine işgal ettiyse de, toplam payları yüzde 40'ın altına indi. Kardiyovasküler tıp alanında da bu iki yılda toplam 70 makalenin yayına girmesiyle sıçrama gözlenmiş ve dünyadaki payımız binde 3-4'e yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji yayınları , tıp kurumlarımızın yayınları, Türk tıp yayınları, yayın hacmi

Turkish INternational Medical Publication Output Continues to Grow Fast in 1995/1996

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. Turkish INternational Medical Publication Output Continues to Grow Fast in 1995/1996. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 227-235
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale