Akut koroner sendromlu hastalarda tanıdan tedaviye aile desteğinin önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): 15-17

Akut koroner sendromlu hastalarda tanıdan tedaviye aile desteğinin önemi

Gökhan Altunbaş, Mehmet Aksoy
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Aile desteği, akut koroner sendrom sonrası morbidite ve mortaliteyi azaltmada önemli bir role sahiptir. Bu derlemede bu olumlu etkinin mekanizmaları ve iyi bir aile desteği için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom.

The importance of family support in patients with acute coronary syndromes from diagnosis to therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gökhan Altunbaş, Mehmet Aksoy. The importance of family support in patients with acute coronary syndromes from diagnosis to therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): 15-17

Sorumlu Yazar: Mehmet Aksoy, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale