Asemptomatik, tip 1 EKG bulguları olan ve ani kalp durması gelişen Brugada sendromlu bir olgu: Elektrofizyolojik çalışmanın prognoz belirleme üzerine etkisinin irdelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 202-205

Asemptomatik, tip 1 EKG bulguları olan ve ani kalp durması gelişen Brugada sendromlu bir olgu: Elektrofizyolojik çalışmanın prognoz belirleme üzerine etkisinin irdelenmesi

Mustafa Çetin, Alper Canbay, Zehra Güven Çetin, Erdem Diker
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Brugada sendromu, yapısal kalp hastalığı olmadan elektrokardiyografide (EKG) V1-3 derivasyonlarında ST-segment yükselmesinin görüldüğü bir durumdur. Yirmi altı yaşında erkek hasta, kalp durması nedeniyle acil servisimize getirildi. Uygulanan kardiyopulmoner canlandırmaya yanıt veren, ancak bilinci açılmayan hasta reanimasyon ünitesine sevk edildi. Asemptomatik olan hastaya bir yıl önce bir başka merkezde, EKG’de tip 1 özellik görülmesi üzerine Brugada sendromu tanısı konduğu; asemptomatik olması ve ailede ani ölüm öyküsü bulunmaması nedeniyle elektrofizyolojik çalışma (EFS) yapılmadığı öğrenildi. Ayrıca, aile taramasında hastanın asemptomatik olan iki erkek kardeşinde de tip 1 EKG bulguları saptanması üzerine, birine aynı merkezce sadece takip önerilmişti. Diğer kardeşe ise başka bir merkezde yapılan EFS’de ventrikül fibrilasyonu oluşturulması üzerine intrakardiyak defibrilatör (ICD) önerilmiş, ancak hasta bu girişimi kabul etmemişti. Hastanın kurumumuzda yapılan daha ayrıntılı aile taramasında, babasında ve bir erkek kuzeninde tip 2 EKG bulguları görüldü. Kalıcı beyin hasarı gelişen hastanın yaşam beklentisi bir yıldan az olduğundan ICD tedavisi düşünülmedi. Asemptomatik, ailede ani ölüm öyküsü bulunmayan, tip 1 Brugada sendromu olan hastalarda EFS’nin prognozu belirlemede etkisi olup olmadığı konusunda henüz görüş birliği bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ani ölüm, elektrokardiyografi, elektrofizyoloji, kalp durması/etyoloji; sendrom

A case of asymptomatic Brugada syndrome with type 1 ECG pattern and cardiac arrest: an evaluation of the prognostic value of electrophysiologic study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Çetin, Alper Canbay, Zehra Güven Çetin, Erdem Diker. A case of asymptomatic Brugada syndrome with type 1 ECG pattern and cardiac arrest: an evaluation of the prognostic value of electrophysiologic study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 202-205

Sorumlu Yazar: Mustafa Çetin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale