Teoriden günlük pratiğe: Akut koroner sendrom tedavisini nasıl şekillendiriyorum? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): 7-14

Teoriden günlük pratiğe: Akut koroner sendrom tedavisini nasıl şekillendiriyorum?

Sinan Aydoğdu, Özlem Özcan Çelebi
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Akut koroner sendrom kardiyoloji pratiğinde en sık rastladığımız klinik durumlardan biridir. Akut koroner sendromda tedavi yaklaşımımızı güncel tedavi kılavuzlarını ve klinik çalışmaları temel alarak planlamaktayız. Ancak bazen çeşitli nedenlerle teorik veriler ve pratik uygulamalar arasında küçük farklılıklar olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom.

From theory to daily practice: How do I shape the treatment of acute coronary syndrome?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan Aydoğdu, Özlem Özcan Çelebi. From theory to daily practice: How do I shape the treatment of acute coronary syndrome?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): 7-14

Sorumlu Yazar: Sinan Aydoğdu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale