Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transarteriyel Retrograd Mitral Balon Valvotomisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 100-103

Transarteriyel Retrograd Mitral Balon Valvotomisi

Gülşah TAYYARECİ1, Ahmet NARİN1, Fikret MAÇİN1, Aydın ÇAĞIL1, Mustafa DİKEN1, Coşkun PINAR1, Sami ÜNAL1, Op.Remzi TOSUN1
İstanbul Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa

Septostomi yapmadan mitral balon valvotomi seyrek uygulanmaktadır. Kliniğimizde kritik mitral darlığı bulunan 6 hastaya, sol atrial kateterizasyon yoluyla transarteriel retrograd balon valvotomi uyguladık. Mitral kapak alanı ortalama 1.1 cm2'den 1.64 cm2'ye çıkarıldı. Mitral kapak üzerindeki basınç gradyenti ortalama 9.6 mmHg'den 3.3 mmHg'ye düşürüldü. Hastalardan birinde hemodinamik bozukluk yaratmayan hafif mitral yetersizliği oldu. İki olguda ise korda rüptürüne bağlı (+++) ve (++++) mitral yetersizliği oluştu. Bu hastalardan birine hemen, diğerine bir süre sonra kapak replasmanı yapıldı. Sonuç olarak, septostomiye ait riskleri ortadan kaldırması ve işlem süresini kısaltması önemli bir kazançsa da, kılavuz telin kordalar arasından geçebilme olasılığının fazla oluşu sonucu, ağır mitral yetersizliği komplikasyonuna yol açabilmesi nedeniyle, klasik transseptal yönteme alternatif olamayacağı kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Mitral balon valvotomisi, korda tendinea rüptürü

Transarterial Retrograde Mitral Balloon Valvotomy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülşah TAYYARECİ, Ahmet NARİN, Fikret MAÇİN, Aydın ÇAĞIL, Mustafa DİKEN, Coşkun PINAR, Sami ÜNAL, Op.Remzi TOSUN. Transarterial Retrograde Mitral Balloon Valvotomy. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 100-103
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale