ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Enfektif endokardit tanı, önleme ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 89-134

Enfektif endokardit tanı, önleme ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi)


Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment (Management of)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment (Management of). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 89-134
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi