ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (1)
Volume: 38  Suppl: 1 - March 2010
REVIEW
1.Bilimsel uzmanlık örgütleri için özet rapor
Kadınlar Ve Kalp Damar Hastalıkları Esc - Ehn Proje Ekibi
PMID: 21491709  Pages 9 - 12
Abstract |Full Text PDF

2.Yasama ve yürütme organları ile yerel yönetimler için özet rapor ve öneriler
Kadınlar Ve Kalp Damar Hastalıkları Esc - Ehn Proje Ekibi
PMID: 21491710  Page 13
Abstract |Full Text PDF

3.Araştırmacılar için özet rapor ve öneriler
Kadınlar Ve Kalp Damar Hastalıkları Esc - Ehn Proje Ekibi
PMID: 21491711  Pages 14 - 16
Abstract |Full Text PDF

4.Cardiovascular risk factors in women
Atiye Çengel
PMID: 21491712  Pages 17 - 24

5.Hypertension in women
Selen Yurdakul, Saide Aytekin
PMID: 21491713  Pages 25 - 31

6.Postmenopausal hormone replacement therapy and cardiovascular system
Aylin Yıldırır
PMID: 21491714  Pages 32 - 40

7.Ischemic heart disease in women
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 21491715  Pages 41 - 49

8.Coronary invasive procedures in women
Sema Güneri, Ebru Özpelit
PMID: 21491716  Pages 50 - 56

9.Evaluation of clinical trials
Dilek Ural
PMID: 21491717  Pages 57 - 64Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.