ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Answers of specialist [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 199-200

Answers of specialist

Kurtuluş Özdemir1, Niyazi Güler2, Kemal Yeşilçimen3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı,Konya
2Çorlu Şifa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,Tekirdağ
3Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,İstanbul


How to cite this article
Kurtuluş Özdemir, Niyazi Güler, Kemal Yeşilçimen. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 199-200

Corresponding Author: Kurtuluş Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.