ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Acute pulmonary embolism mimicking inferior myocardial infarction [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 290-293 | DOI: 10.5543/tkda.2014.77392

Acute pulmonary embolism mimicking inferior myocardial infarction

Sadık Volkan Emren, Mehmet Erdinç Arıkan, Oktay Şenöz, Eser Varış, Erol Akan
Department of Cardiology, Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir

Pulmoner emboli hayatı tehdit eden acil durumlardan biri olup, nonspesifik semptom ve bulgularından ötürü zor tanı konmaktadır. Altmış dokuz yaşında erkek hasta hastanemize yeni başlayan göğüs ağrısı ve terleme şikayeti ile başvurdu. EKG’de sinüs ritmi ve inferiyor derivasyonlarda ST segment yükselmesi saptandı. Anjiyografisinde plaklarla beraber kritik olmayan koroner arter hastalığı gözlendi. Sağ kalp kataterizasyonu uygulandı. Pulmoner arter basıncı 45/23 mmHg ölçüldü. Bundan sonra pulmoner anjiyogram uygulandı ve sağ akciğer alt lobunu besleyen pulmoner arter dalında tıkanıklık gözlendi. Bu olgu sunumunda, anteriyor derivasyonlarda olduğu gibi inferiyor derivasyonlarda ST elevasyonuyla başvuran ve normal koroner arter tespit edilen her hastada da pulmoner emboliden şüphelenilmesi gereği vurgulanmak istenmiştir.

Keywords: Myocardial infarction, pulmonary embolism; right bundlebranch block; ST segment elevation.How to cite this article
Sadık Volkan Emren, Mehmet Erdinç Arıkan, Oktay Şenöz, Eser Varış, Erol Akan. Acute pulmonary embolism mimicking inferior myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 290-293

Corresponding Author: Sadık Volkan Emren, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.