ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
The Osborn wave in a hypothermic patient with head trauma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(1): 37-39

The Osborn wave in a hypothermic patient with head trauma

İsa Kılıçaslan1, Turgut Karabağ2, Ahmet Hulusi Arslan3
1İzmir Military Hospital, Department of Emergency, Izmir, Turkey
2İzmir Military Hospital, Department of Cardiology,Izmir, Turkey
3İzmir Military Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Izmir, Turkey

Osborn (J) dalgası, elektrokardiyogramda QRS kompleksini izleyen geç delta dalgası olarak veya küçük sekonder R dalgası (R') olarak izlenen kubbe görünümlü bir defleksiyondur. Soğuk ve karlı bir havada bilinci kapalı olarak bulunan 25 yaşında erkek hastanın elektrokardiyogramında normal ventrikül hızlı atriyal fibrilasyon, QRS kompleksi ve QT aralığında uzama ve tüm derivasyonlarda belirgin Osborn (J) dalgası görüldü. Hastanın rektal vücut ısısı 27.1 °C ölçüldü. Ayrıca, kraniyal tomografide sol parietal alanda subdural hematom saptandı. Subdural hematom ve hipotermiye yönelik tedaviler sonucunda 24. saatte çekilen EKG’de normal sinus ritmi sağlandı ve Osborn dalgaları kayboldu. Ancak, intraserebral patolojinin kötüleşmesi nedeniyle 30. saatte hastada beyin ölümü gelişti.

Keywords: Craniocerebral trauma, electrocardiography, hypothermia/complications.

How to cite this article
İsa Kılıçaslan, Turgut Karabağ, Ahmet Hulusi Arslan. The Osborn wave in a hypothermic patient with head trauma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(1): 37-39

Corresponding Author: Turgut Karabağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 Archives of the Turkish Society of Cardiology