Archives of the Turkish Society of Cardiology
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 138-138

Daha İlgi Çekici Olmaya Doğru: Arşiv Yayın Kurulu'nun Dergimizle İlgili Önerileri

Altan ONAT1
Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri ve Kardiyoloji Enstitüsü; S. Ersek Kalp-Damar-Cerrahisi Merkezi, İstanbul


How to cite this article
Altan ONAT. Daha İlgi Çekici Olmaya Doğru: Arşiv Yayın Kurulu'nun Dergimizle İlgili Önerileri. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 138-138
© Copyright 2020 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale