ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(12): 781-788

Radyokontrast İlişkili Nefropati

İbrahim BAŞARICI1, Aytül BELGİ1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Radyokontrast ilişkili nefropati (RKİN), kontrast madde kullanılan tanı ve tedavi girişimlerinden sonra görülebilen, hastane-içi morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir komplikasyondur. Risk altındaki hastaların tanınması ve bazı önlemlerin alınması, RKİN gelişme sıklığını önemli ölçüde azaltır. Bu makalede, bugüne kadar yapılan epidemiyolojik ve deneysel incelemeler ışığında, RKİN’nin klinik sonuçları, risk faktörleri ve korunma yöntemleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnvazif kardiyoloji, nefropati, radyokontrast madde

How to cite this article
İbrahim BAŞARICI, Aytül BELGİ. Radyokontrast İlişkili Nefropati. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(12): 781-788
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.