ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Color M-mode Regurgitant Flow Propagation Velocity: A New Echocardiographic Method for Grading of Mitral Regurgitation [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(3): 158-167

Color M-mode Regurgitant Flow Propagation Velocity: A New Echocardiographic Method for Grading of Mitral Regurgitation

Ramazan AKDEMİR MD1, Hakan ÖZHAN MD1, Hüseyin GÜNDÜZ MD2, Mehmet YAZICI MD1, Enver ERBİLEN MD1, Sinan ALBAYRAK MD1, Hakan ÜNLÜ MD1, Serkan BULUR MD1, Cihangir UYAN MD2, Hüseyin ARINÇ MD2
1
2

Bu çalışmanın amacı mitral yetersizliği derecelendirmesinde yeni bir yöntem olan renkli M-mod yetersizlik akımı yayılım hızı (YAYH) nın güvenilirliğini saptamaktır. Bu yeni yöntem düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalar dahil tüm hastalarda en az geleneksel kantitatif ve kalitatif yöntemler kadar güvenilir, hatta onlardan daha kolay uygulanabilir ve pratik bir yöntemdir. Renkli M-Mod Doppler ile sol atriyuma doğru yönlenen YAYH rezolüsyonu mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, daha önce hakkında bilimsel bir veri bulunmayan bu yeni tekniğin tanısal duyarlılığı özgüllüğü incelenmekte ve geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması yapılmaktadır. Kantitatif yöntemlerle derecelendirilmiş 10 hafif, 19 orta ve 23 ileri derecede mitral yetersizlikli toplam 52 ardışık hasta çalışmaya alındı. Mitral yetersizliği derecelendirilmesinde YAYH yöntemi; vena kontrakta çapı, regürjitan jet alanı ve kantitatif Doppler yöntemi ile karşılaştırıldı. Hafif, orta ve ileri derecede mitral yetersizliği için ortalama YAYH değerlerinin 26.4 ± 7 cm/s, 43.3 ± 7 cm/s ve 60.3 ± 7.3 cm/s olduğu saptandı. Hafif ve ileri derecede mitral yetersizliğinin diğer gruplardan ayrılmasında yeni yöntemin ileri derecede duyarlı ve orta derecede özgül olduğu görüldü. YAYH, hafif mitral yetersizliği için %92.1 duyarlı, %64.3 özgül; ileri derecede mitral yetersizliği için %100 duyarlı ve %68.5 özgüllüğe sahipti. Kantitatif Doppler, vena kontrakta ve regürjitan jet alanı yöntemleri ile anlamlı korelasyona sahipti (p<0.0001, r=.87; p<0.0001, r=-.84; p<0.0001, r=.76). Bu bulgular, YAYH yönteminin mitral yetersizliği derecelendirmesinde basitçe uygulanabilen güvenilir ve yarı-kantitatif bir yöntem olduğunu göstermektedir. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 158-167)

Keywords: Mitral regurgitation, color M-mode, flow propagation velocity

How to cite this article
Ramazan AKDEMİR MD, Hakan ÖZHAN MD, Hüseyin GÜNDÜZ MD, Mehmet YAZICI MD, Enver ERBİLEN MD, Sinan ALBAYRAK MD, Hakan ÜNLÜ MD, Serkan BULUR MD, Cihangir UYAN MD, Hüseyin ARINÇ MD. Color M-mode Regurgitant Flow Propagation Velocity: A New Echocardiographic Method for Grading of Mitral Regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(3): 158-167
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.