ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Editorial: Beyond blood pressure measurement in the office setting [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(6): 491-492 | DOI: 10.5543/tkda.2012.91979

Editorial: Beyond blood pressure measurement in the office setting

Doğan Erdoğan
Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Cardiology Department, Isparta, Turkey

Hipertansiyon (HT) dünyada ölümün önlenebilir nedenleri arasında ilk sıradaki yerini korumaktadır. Yaklaşık 1 milyonu aşkın erişkini kapsayan meta analizde, 115/75 mmHg düzeyindeki kan basıncı (KB) değerlerinden başlamak üzere her 20/10 mmHg lik KB artışının kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranını 2 kat artırdığı açıkça gösterilmiştir

Keywords: Hypertension, blood pressure monitoring, ambulatory, practice guidelines as topic

How to cite this article
Doğan Erdoğan. Editorial: Beyond blood pressure measurement in the office setting. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(6): 491-492

Corresponding Author: Doğan Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.