Obstructive sleep apnea syndrome [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 382-390

Obstructive sleep apnea syndrome

Tolga Aksu, Erdoğan İlkay
Department of Cardiology, Turkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Ankara, Turkey

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) toplumda çok sık görülen, birçok kardiyovasküler hastalığın etyopatogenezi ve ilerlemesinde rol oynayan bir hastalıktır. Hastalığın tanınması ve tedavisi ile medikal tedaviye yanıtsız birçok kardiyovasküler hastalık tedavi edilebileceği gibi, nedenini henüz bilmediğimiz birçok hastalığın ortaya çıkması da engellenebilecektir. Bu derlemede, Sağlık Bakanlığı’nın OUAS’yi kardiyologları ilgilendiren hastalıklar arasına alması nedeniyle, konu hakkındaki yayınların gündeme getirilmesi amaçlandı.

Keywords: Airway obstruction, cardiovascular diseases, sleep apnea, obstructive/complications; snoring

How to cite this article
Tolga Aksu, Erdoğan İlkay. Obstructive sleep apnea syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 382-390

Corresponding Author: Tolga Aksu, Türkiye
© Copyright 2020 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale