ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Ranolazin’in antianginal etki mekanizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 8-12 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72626

Ranolazin’in antianginal etki mekanizması

Murat Özdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Ranolazin kronik stabil koroner arter hastalarında anginanın tedavisinde endike olan bir ilaçtır. Bir “metabolik modülatör” olarak doğmuş olan ilaç, bugün itibariyle bir “geç sodyum akım blokeri” olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda ranolazinin antianginal etki mekanizması irdelenmeye çalışılmıştır.


Ranolazin: mechanism of antianginal effects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Özdemir. Ranolazin: mechanism of antianginal effects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 8-12

Sorumlu Yazar: Murat Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi