ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 51 (8)
Cilt: 51  Sayı: 8 - Aralık 2023
ARAŞTIRMA
1.
Ulusal Kardiyoloji Kongreleri Bildiri Özetlerinin 2016 Akademik Kriterlerine Göre Kapsamlı Bir Değerlendirmesi
A Comprehensive Evaluation of Abstracts from National Cardiology Congresses Based on the 2016 Academic Criteria
Ahmet Güner, Ezgi Gültekin Güner, Macit Kalçık, Cemalettin Akman, Serkan Kahraman, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Mahmut Yesin, Koray Çiloğlu, Kaan Gökçe, Fatih Uzun, Abdullah Doğan, Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Ertürk, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
PMID: 37905536  doi: 10.5543/tkda.2023.69226  Sayfalar 523 - 530

2.
Akut Koroner Sendromda Siklofilin A ve D Düzeyleri ve Onların Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile İlişkisi
Cyclophilin A and D Levels in Acute Coronary Syndrome and Their Relationship with Cardiovascular Risk Factors
Abdulkadir Tekin, Murat Can, Mustafa Ozan Çakır, Ayça Görkem Mungan, Berrak Güven
doi: 10.5543/tkda.2023.98302  Sayfalar 531 - 536

3.
ST Segment Elevasyonlu Myokart Enfarktüsü Tanısı Alan Hastalarda PRECISE-DAPT Skoru ile Enfarkt-ilişkili Arterdeki Spontan Reperfüzyon Arasındaki İlişki
The Relationship Between PRECISE-DAPT Score and Spontaneous Reperfusion of Infarct-Related Artery in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Ömer Genç, Abdullah Yıldırım, Ahmet Oytun Baykan, Ala Quisi, Ibrahim Halil Kurt
doi: 10.5543/tkda.2023.21377  Sayfalar 537 - 542

4.
Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Stent Balon Dilatasyonu Esnasında Koroner Anatomi ve Angina Pektoris Arasındaki İlişki
The Relationship Between Coronary Anatomy and Angina Pectoris During Stent Balloon Dilatation in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
Kaan Hancı, Kurtulus Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Müzeyyen Simay Karakullukçu, Mustafa Doğuş Gökçek, Müjdat Aktaş, Göksel Kahraman, Ertan Ural
doi: 10.5543/tkda.2023.82947  Sayfalar 543 - 549

5.
Kromozom 4q25 (Rs17570669) Üzerindeki Genetik Polimorfizm Dirençli Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Başarılı Elektriksel Kardiyoversiyon Sonrası Nüksü Belirleyebilir
Genetic Polymorphism on Chromosome 4q25 (rs17570669) May Predict Recurrence After Successful Electrical Cardioversion in Patients with Persistent Atrial Fibrillation
Taner Ulus, İlkin Aliyev, Serap Arslan, Oğuz Çilingir, Ertuğrul Çolak
doi: 10.5543/tkda.2023.37679  Sayfalar 550 - 556

6.
Kardiyologların Periodontal ve Kardiyovasküler Hastalıklar Arasındaki İlişkiye Dair Farkındalıkları: Türkiye’de Bölge Çapında Yapılan Bir Araştırma
Cardiologists’ Awareness of the Relationship Between Periodontal Diseases and Cardiovascular Diseases: A Region-Wide Survey in Türkiye
Süheyla Kaya, Deniz Kaptan Özen, Gökçe Aykol Şahin, Bülent Mutlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24782  Sayfalar 557 - 564

DERLEME
7.
Atriyal Fibrilasyonda Edoxaban Antikoagülasyon: Gerçek Dünya Verileri ve Kanıtları
Edoxaban Anticoagulation in Atrial Fibrillation: Real-World Data and Evidence
Serkan Çay, Mithat Kasap
doi: 10.5543/tkda.2023.73869  Sayfalar 565 - 573

OLGU BILDIRISI
8.
Koroner Arter Perforasyonu için Yeni Closed Loop Balon - Stent Embolizasyonu
A Novel Closed-Loop Balloon-Stent Embolization for the Treatment of Coronary Artery Perforation
Ahmet Emir Ulutaş, Serkan Kahraman, Ahmet Arif Yalçın, Ümit Bulut, Ahmet Yaşar Çizgici, İbrahim Faruk Aktürk
doi: 10.5543/tkda.2023.06149  Sayfalar 574 - 576

9.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Geç Gelişen Aort Diseksiyonu
Delayed Aortic Dissection after Transcatheter Aortic Valve Implantation
Sinan Şahin, Hatice Ayça Ata Korkmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.26783  Sayfalar 577 - 579

10.
Parmaklar Bilekte iken Funny Akımının Ehlileştirilmesi Yaralı Kalbi Gençleştiriyor: Ivabradine Yanıt Veren Atriyal Taşikardi
Fingers on the Wrist and Taming the Funny Current, Rejuvenate the Wounded Heart: Ivabradine-Responsive Atrial Tachycardia
A. Shaheer Ahmed, Gauravkumar Divani, Nitish Rai, Anwar Hussain Ansari
doi: 10.5543/tkda.2023.60296  Sayfalar 580 - 583

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Kunduracı Göğsü Deformitesine Bağlı Kronik Lokalize Perikardiyal Efüzyon
Chronic Localized Pericardial Effusion Due to Pectus Excavatum Deformity
Ahmet Yetkin, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.24485  Sayfalar 584 - 585
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

12.
Nadir Görülen Bir Geç Biyoprotez Kapak Komplikasyonu: Kapak Yırtılması Kaynaklı Flail Leaflet
A Rare Bioprosthetic Valve Complication: Flail Leaflet Related to Late Cusp Tear
İrem Türkmen, Kadriye Memiç Sancar, Arda Güler, Safa Gode, Gamze Babur Güler
doi: 10.5543/tkda.2023.81319  Sayfalar 586 - 587
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
13.
Sol Ana Koroner Arter Olmayan İzole Ostial Yan Dal Hastalığının Kalitatif Olarak Değerlendirilmesi
The Qualitative Assessment for Ostial Side Branch Disease in Isolated Non-Left Main Coronary Artery
Fatih Uzun, Ahmet Güner, Serkan Kahraman, Serkan Yazan, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2023.72802  Sayfalar 588 - 589
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP YANITI
14.
Editöre Mektup Yanıtı: “Sol Ana Koroner Arter Olmayan İzole Ostial Yan Dal Hastalığının Kalitatif Olarak Değerlendirilmesi”
Reply to the Letter to the Editor: “The Qualitative Assessment for Ostial Side Branch Disease in Isolated Non-Left Main Coronary Artery”
Akın Torun, Burak Açar, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Teoman Kılıç, Umut Çelikyurt, Ayşen Ağaçdiken Ağır
doi: 10.5543/tkda.2023.62763  Sayfalar 590 - 591
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
15.
Türkiye’de Akademik İlerleme
Academic Advancement in Türkiye
Ali Çoner
doi: 10.5543/tkda.2023.89288  Sayfalar 592 - 593
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
16.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comments on Cardiology
Ertan Ural
Sayfa 594
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi