ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 52 (5)
Cilt: 52  Sayı: 5 - Temmuz 2024
ARAŞTIRMA
1.
Glypican-6 Düzeyleri ST Elevasyonu Olmayan Miyokard Enfarktüsü Sonrası Sağ Ventrikül Yeniden Şekillenmesinin Belirlenmesinde Kullanılabilir Mi?
Can Glypican-6 Levels Be Used to Determine Right Ventricular Remodeling After Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction?
Uğur Küçük, Emir Volina, Kadir Arslan
PMID: 38982813  doi: 10.5543/tkda.2024.15672  Sayfalar 307 - 314

2.
Hafif Mitral Darlıklı Hastalarda Egzersizin Sol Atriyum Mekaniği Üzerindeki Etkisi
Effect of Exercise on Left Atrium Mechanics in Mild Mitral Stenosis
Müge Akbulut, Cansın Tulunay Kaya, Türkan Seda Tan, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Çetin Erol
PMID: 38982814  doi: 10.5543/tkda.2024.26506  Sayfalar 315 - 321

3.
Elektrokardiyogramdaki Sol Ventrikül Hipertrofisi Bulguları Sol Atriyal Fonksiyonlarda Bozulmayı Öngörüyor
Left Ventricular Hypertrophy Findings on Electrocardiogram Predict Impaired Left Atrial Functions
Uğur Karagöz, Nihan Kahya Eren, Emre Özdemir, Sadık Volkan Emren, Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Tokaç
PMID: 38982819  doi: 10.5543/tkda.2024.65855  Sayfalar 322 - 329

4.
Triküspit Kapak Cerrahisinde Atan Kalp ve Aortik Kros Klemp Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Beating-Heart Technique Versus Aortic Cross-Clamping in Tricuspid Valve Surgery
Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Mehmet Işık, Özgür Altınbaş, Serkan Yıldırım, Volkan Burak Taban, Veli Eşref Karasu
PMID: 38982810  doi: 10.5543/tkda.2024.04460  Sayfalar 330 - 336

5.
Türk Toplumunda Kalp Yetersizliği Farkındalık Araştırması: HFAS-TR
Heart Failure Awareness Survey in a Turkish Population: HFAS-TR
Dilay Karabulut, Şeyda Günay, Sena Sert Şekerci, Ertan Aydın, Kerem Köz, Fahrettin Katkat, İbrahim Saraç, Fahri Er, Önder Öztürk, Veysel Oktay, Yasemin Doğan, Umut Kocabaş, Cansu Öztürk, Onur Aslan, Ayşegül Ülgen Kunak, Serhat Çalışkan, Cennet Yıldız, Tolga Çakmak, Murat Özmen, Özge Çetinarslan, Yusuf Ziya Şener, Tuba Ekin, Mevlüt Demir, Hasan Kudat, Mehmet Fidan, Özkan Kayhan, Sinan İnci, Umut Karabulut, Lütfü Bekar, Mehmet Fatih Yılmaz, Ferit Böyük, Ahmet Öz, Tarık Kıvrak, Emrah Erdoğan, Saadet Aydın, Tunay Şentürk, Sidar Şiyar Aydın, Selvi Öztaş, Mehmet Kış, Remziye Doğan, Eren Ozan Bakır, Rabia Çoldur, İbrahim Duygu, İbrahim Oğuz, Süleyman Çağan Efe, Ramazan Düz, Oktay Ergene, Mehdi Zoghi
PMID: 38982816  doi: 10.5543/tkda.2024.49280  Sayfalar 337 - 343

6.
Kronik Kalp Yetersizliği Yönetiminde Birinci Basamak Hekimlerinin Farkındalığı ve Beklentileri
Awareness and Expectations of Primary Care Clinicians in Chronic Heart Failure Management
Zeki Gündüz, Furkan Gençer, Ahmet Berk Duman, Abdulcebbar Şipal, Müjdat Aktaş, Onur Argan, Serdar Bozyel
PMID: 38982815  doi: 10.5543/tkda.2024.41152  Sayfalar 344 - 351

OLGU BILDIRISI
7.
Yakın Zamanda Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Perkütan Koroner Girişim Öyküsü Olan ve Transözofageal Ekokardiyografi Sonrasında Özofagus Perforasyonu Gelişen Bir Hastada Kangrelorun Köprü Antitrombosit Tedavisi Olarak Kullanılması
The Use of Cangrelor as Bridge Antiplatelet Therapy in a Patient with Recent Percutaneous Coronary Intervention for Acute Coronary Syndrome, Who Developed Esophageal Perforation After Transesophageal Echocardiography
Ulviyya Guliyeva, Kurtuluş Karaüzüm, İsa Çam, Revan İsrafilov, Ahmet Faruk Koç, Didar Mirzamidinov, Hasan Yılmaz, İrem Karaüzüm, Tayfun Şahin, Ertan Ural
PMID: 38982817  doi: 10.5543/tkda.2023.50000  Sayfalar 352 - 356

8.
Sağ Ventriküler Apikal Uyarıma Bağlı Kardiyomiyopatinin Sol Dal Uyarımı ile Düzelmesi
Recovery of Right Ventricular Apical Pacing-Induced Cardiomyopathy with Left Bundle Branch Pacing
Mert Doğan, Uğur Canpolat
PMID: 38982822  doi: 10.5543/tkda.2023.90575  Sayfalar 357 - 361

9.
Hipofiz Cerrahisi için Genel Anestezi ile Tetiklenen Brugada EKG Paternin Nadir Tezahürü
A Rare Manifestation of Brugada ECG Pattern Precipitated by General Anesthesia for Pituitary Surgery
Aslan Erdoğan, Duygu İnan, Ufuk Yıldız, Taylan Akgün
PMID: 38982812  doi: 10.5543/tkda.2023.09145  Sayfalar 362 - 364

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Sol Atriyal Apendikste Beklenmedik Bir Bulgu—Trombüs mü Tümör mü?
An Unexpected Discovery in the Left Atrial Appendage—A Thrombus or a Tumor?
Seda Tükenmez Karakurt, Hüseyin Karakurt, Arda Güler, Ersin Kadiroğulları, Sinem Aydın, Gamze Babür Güler
PMID: 38982821  doi: 10.5543/tkda.2023.80406  Sayfalar 365 - 366
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

11.
Herpes Zoster Enfeksiyonu ve Miyokardiyal Hasar: Neden mi Yoksa Seyirci mi?
Herpes Zoster Infection and Myocardial Injury: The Cause or the Bystander?
Muhammed Mert Göksu, Berk Erdinç, Nihan Kayalar, Mehmet Rasih Sonsöz
PMID: 38982818  doi: 10.5543/tkda.2023.59614  Sayfalar 367 - 368
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
12.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyon Sonrası Mitral-Triküspit Yetersizliğinde Yalnızca Azalma Mı Görülür?
Is There Only a Reduction in Mitral-Tricuspid Regurgitation After Transcatheter Aortic Valve Implantation?
Murat Oğuz Özilhan
PMID: 38982811  doi: 10.5543/tkda.2024.04502  Sayfa 369
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP YANITI
13.
Editöre Mektup Yanıtı: ‘’Transkateter Aort Kapak İmplantasyon Sonrası Mitral-Triküspit Yetersizliğinde Yalnızca Azalma Mı Görülür?’’
Reply to the Letter to the Editor: ‘’Is There Only a Reduction in Mitral-Tricuspid Regurgitation After Transcatheter Aortic Valve Implantation?’’
Serkan Asil
PMID: 38982824  doi: 10.5543/tkda.2024.59830  Sayfa 370
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
14.
Etnik Köken Vatandaşlıkla Eşit Değildir
Ethnicity is not Equal to Citizenship
Hüseyin Ede
PMID: 38982820  doi: 10.5543/tkda.2024.76822  Sayfa 371
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP YANITI
15.
Editöre Mektup Yanıtı: ‘Etnik Köken Vatandaşlıkla Eşit Değildir’
Reply to the Letter to the Editor: ‘Ethnicity is not Equal to Citizenship’
Mehmet Rasih Sonsöz
PMID: 38982823  doi: 10.5543/tkda.2024.30480  Sayfa 372
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
16.
Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar
News and Comments from Cardiology
Ertan Ural
PMID: 38982825  Sayfa 373
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi