ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Atriyal fibrilasyonda yeni oral antikoagülanlarla yapılan klinik çalışmalar; Klinik çalışmalar ışığında hangi durumda hangi oral antikoagülanı tercih edelim? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(2): 33-40

Atriyal fibrilasyonda yeni oral antikoagülanlarla yapılan klinik çalışmalar; Klinik çalışmalar ışığında hangi durumda hangi oral antikoagülanı tercih edelim?

Necla Özer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Atriyal fibrillasyon en sık görülen ritim bozukluğu olması yanı sıra artmış inme ve emboli riski nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inme ve tromboembolinin önlenebilmesi için antikoagülan tedavi oldukça önemlidir. Son yıllarda warfarine ek olarak yeni oral antikoagülanlar klinik uygulamamıza girmişlerdir. Bu derlemede yeni oral antikoagülanlar ile ilgili yapılan önemli çalışmalar ve klinik uygulamamıza yansımaları özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrillasyon, emboli, antikoagülan.

Clinical studies conducted with new oral anticoagulants in atrial fibrillation: Which oral anticoagulant can be considered for which case in light of the clinical studies?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Necla Özer. Clinical studies conducted with new oral anticoagulants in atrial fibrillation: Which oral anticoagulant can be considered for which case in light of the clinical studies?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(2): 33-40

Sorumlu Yazar: Necla Özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi