ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (5)
Cilt: 46  Sayı: 5 - Temmuz 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Bifurkasyon perkütan koroner girişimi: “Jail” edilmiş yarı-şişirilmiş balon tekniği
Percutaneous coronary intervention for bifurcation: Jailed semi-inflated balloon technique
Eser Durmaz, Bilgehan Karadağ
PMID: 30024389  doi: 10.5543/tkda.2018.35545  Sayfalar 337 - 339
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Koroner bifurkasyon lezyonlarında ‘jailed semi-inflated balloon’ tekniği ile yan dal açıklığının değerlendirilmesi
Assessment of side branch patency using a jailed semi-inflated balloon technique with coronary bifurcation lesions
Emrah Ermiş, Hakan Uçar, Selami Demirelli, Emrah İpek, Mustafa Gür, Murat Çaylı
PMID: 30024390  doi: 10.5543/tkda.2018.47347  Sayfalar 340 - 348

3.
Elektif olarak stent yerleştirilen hastalarda klopidogrel tedavisi sırasında yüksek trombosit reaktivitesi ile karaciğer yağlanması arasında ilişki
Association between high on-treatment platelet reactivity to clopidogrel and hepatosteatosis in patients undergoing elective stent implantation
Yalçın Velibey, Ahmet İlker Tekkeşin, Hakan Barutca, Özlem Yıldırımtürk, Emrah Bozbeyoğlu, Yasin Çakıllı, Özge Güzelburç, Seviye Bora Şişman, Göksel Çinier, Sinan Şahin, Ahmet Taha Alper
PMID: 30024391  doi: 10.5543/tkda.2018.67817  Sayfalar 349 - 357

4.
Klinik olarak aşikar kardiyovasküler hastalığı ya da geleneksel ateroskleroz risk faktörü bulunmayan psöriatik artritli hastalarda subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Assessment of subclinical atherosclerosis in psoriatic arthritis patients without clinically overt cardiovascular disease or traditional atherosclerosis risk factor
Şule Apraş Bilgen, Umut Kalyoncu, Abdülsamed Erden, Uğur Canpolat, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Kudret Aytemir, Sedat Kiraz, Ali Akdoğan, İhsan Ertenli
PMID: 30024392  doi: 10.5543/tkda.2018.36169  Sayfalar 358 - 365

5.
Koroner arter ektazisi olan hastalarda bozulmuş osilometrik arteriyel sertlik parametreleri
Impaired oscillometric arterial stiffness parameters in patients with coronary artery ectasia
Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Samir Allahverdiyev, Ömer Genç, Ahmet Oytun Baykan, Süleyman Özbiçer, Mevlüt Koç
PMID: 30024393  doi: 10.5543/tkda.2018.18562  Sayfalar 366 - 374

6.
Atipik angina pektorisi olan hastalarda efor testinin tanısal doğruluğunu arttıracak araçlar
Tools to improve the diagnostic accuracy of exercise electrocardiograms in patients with atypical angina pectoris
Demet Özkaramanlı Gür, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Niyazi Güler
PMID: 30024394  doi: 10.5543/tkda.2018.34358  Sayfalar 375 - 384

7.
Doğuştan supravalvüler aort stenozunun onarımınında Doty tekniğinin erken-orta dönem sonuçları
Early and mid-term outcomes after surgical repair of congenital supravalvular aortic stenosis with the Doty technique
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Engin Karakuş, Esra Işık, Mehmet Fatih Ayık, Ertürk Levent, Yüksel Atay
PMID: 30024395  doi: 10.5543/tkda.2018.65960  Sayfalar 385 - 391

OLGU BILDIRISI
8.
Ventrikül fibrilasyonuyla ilişkili çok sayıda korono-kameral fistül: Nadir bir olgu
Multivessel coronary-cameral fistulas associated with ventricular fibrillation: an unusual case
Abdulselam İlter, Eyyup Tusun, Abdulah Cirit
PMID: 30024396  doi: 10.5543/tkda.2017.30254  Sayfalar 392 - 395

9.
Kriyobalon uygulaması esnasında koroner yavaş akıma bağlı geçici ST segment yükselmesi
Transient ST-segment elevation due to coronary slow flow during cryoballoon application
Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu, Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel
PMID: 30024397  doi: 10.5543/tkda.2017.95898  Sayfalar 396 - 400

10.
Genç bir kadında klomifen sitrat ile ilişkili akut miyokart enfarktüsü
Acute myocardial infarction associated with clomiphene citrate in a young woman
Şahin Avşar, Ahmet Öz, Aydan Köken Avşar, Adnan Kaya, Edibe Betül Börklü
PMID: 30024398  doi: 10.5543/tkda.2017.55237  Sayfalar 401 - 405

11.
Taşikardi ilişkili kardiyomiyopatili bir çocukta “incessant fast-slow” atipik atriyoventriküler nodal reentran taşikardinin başarılı kriyoablasyonu
Successful cryoablation of incessant fast-slow atypical atrioventricular nodal reentrant tachycardia in a child with tachycardia-induced cardiomyopathy
Yakup Ergül, Ahmet İrdem, Osman Esen, Alper Güzeltaş
PMID: 30024399  doi: 10.5543/tkda.2017.39888  Sayfalar 406 - 410

12.
Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı pulmoner emboli: Olgu sunumu
Pulmonary embolism due to synthetic cannabinoid use: Case report
Gökhan Yırgın, İhsan Ateş, Bilal Katipoğlu, Burak Furkan Demir, Nisbet Yılmaz
PMID: 30024400  doi: 10.5543/tkda.2017.84425  Sayfalar 411 - 413

DERLEME
13.
Kalp hızı değişkenliğini kullanarak epilepsi nöbetlerinin saptanması ve öngörüsü üzerine önemli bir araştırmanın gözden geçirilmesi
A review of significant research on epileptic seizure detection and prediction using heart rate variability
Soroor Behbahani
PMID: 30024401  doi: 10.5543/tkda.2018.64928  Sayfalar 414 - 421

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Aort koarktasyonu için yapılan sol subklaviyen-inen aorta baypas greftinde gelişen uç diseksiyon ve anevrizmanın endovasküler greft stent ile başarılı tedavisi
Successful endovascular graft stent to edge dissection and aneurysm on the descending aorta after a previous left subclavian-to-descending aortic bypass for coarctation of the aorta
Hakan Fotbolcu, Erhan Kaya, Ömer Işık, Cevat Yakut
PMID: 30024402  doi: 10.5543/tkda.2017.68256  Sayfa 422
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

15.
Nadir görülen koroner anomali: Sağ koroner arterin distalinden oluşan sol ön inen arter
A rare coronary anomaly: Left anterior descending artery emerging as a distal branch of the right coronary artery
Cengiz Burak, Orhan Maden, Muhammed Süleymanoğlu, Mehmet Timur Selçuk, Mustafa Özdemir
PMID: 30024403  doi: 10.5543/tkda.2017.47808  Sayfa 423
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Fallot tetrolojisi ve aortik kapak replasmanı öyküsü olan hastada sol ventrikül çıkış yolu ve pulmoner arter arasındaki bağlantı
Connection between the left ventricular outflow tract and the main pulmonary artery in a patient with a history of tetralogy of Fallot total correction and aortic valve replacement
Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
PMID: 30024404  doi: 10.5543/tkda.2017.48524  Sayfa 424
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

17.
Sol ventrikül destek cihazı olan bir hastada uzamış ventrikül fibrilasyonu
Prolonged ventricular fibrillation in a patient with left ventricular assist device
Serkan Çay, Fırat Özcan, Özcan Özeke, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu
PMID: 30024405  doi: 10.5543/tkda.2017.65259  Sayfa 425
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
18.
Huzursuz bacak sendromlu hastalarda kalp otonom fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği ile incelenmesi
Assessment of cardiac autonomic functions by heart rate variability in patients with restless leg syndrome
Şehnaz Başaran
PMID: 30024406  doi: 10.5543/tkda.2018.60980  Sayfa 426
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Yazarın yanıtı
Author's reply
Cennet Yıldız
PMID: 30024407  Sayfa 427
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Koroner baypas cerrahisi sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışları; peki ya kardiyak rehabilitasyon?
Healthy lifestyle behaviors after coronary bypass surgery: What about cardiac rehabilitation?
Mehmet Uzun
PMID: 30024408  doi: 10.5543/tkda.2018.11668  Sayfa 428
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Authors reply
Authors reply
Semiha Alkan, Esengül Topal, Muhammet Onur Hanedan, İlker Mataracı
PMID: 30024409  Sayfalar 428 - 429
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Vitamin D düzeyi ve endotelyal disfonksiyon
Vitamin D level and endothelial dysfunction
Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Cem Çöteli
PMID: 30024410  doi: 10.5543/tkda.2018.63667  Sayfalar 429 - 430
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 431
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi