ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (7)
Cilt: 45  Sayı: 7 - Ekim 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörün Mesajı
Message From the Editor-in-Chief
Dilek Ural
Sayfa VII

EDITÖRYAL YORUM
2.
2017 Avrupa Kardiyoloji Derneği ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Kılavuzu ne yenilikler getirdi?
What is new in 2017 European Society of Cardiology ST Elevation Myocardial Infarction guideline?
Aylin Yıldırır
PMID: 28990937  doi: 10.5543/tkda.2017.92566  Sayfalar 579 - 583
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Kalp Kapak Hastalıkları Avrupa Kardiyoloji Derneği 2017 Kılavuzu’ndaki yeni değişiklikler
The new changes in the European Society of Cardiology 2017 Guidelines for the Management of Valvular Heart Disease
Recep Demirbağ
PMID: 28990938  doi: 10.5543/tkda.2017.79359  Sayfalar 584 - 589
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Orta yaşlı Türk yetişkinlerinde ölüm riski: Total ve HDL kolesterol ondabir dilimlerince bağımsız olarak öngörülmüyor
Tenth categories of total and HDL cholesterol fail to independently predict death risk in middle-aged Turkish adults
Altan Onat, Günay Can, Muhammed Keskin, Volkan Çamkıran, Ahmet Okan Uzun, Hüsniye Yüksel
PMID: 28990939  doi: 10.5543/tkda.2017.38085  Sayfalar 590 - 598

5.
Oksidatif stres belirteçleri kararlı koroner arter hastalığının tanısında, yaygınlığını ve kompleksliğini değerlendirmede yardımcı mıdır?
Are oxidative stress markers helpful for diagnosing the disease and determining its complexity or extent in patients with stable coronary artery disease?
Mustafa Yılmaz, Cihan Altın, Afag Özyıldız, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 28990940  doi: 10.5543/tkda.2017.80733  Sayfalar 599 - 605

6.
Koroner kalsifikasyonu şekillerinin koroner darlıklarının hemodinamik sonuçları ve yeniden şekillenme üzerindeki etkisi
Influence of coronary calcification patterns on hemodynamic outcome of coronary stenoses and remodeling
Ahmet Demirkıran, Ozan Çakır, Adem Atıcı, Emre Aslanger, Cansu Akdeniz, Berrin Umman, Sabahattin Umman, Zehra Bugra, Murat Sezer
PMID: 28990941  doi: 10.5543/tkda.2017.94493  Sayfalar 606 - 613

7.
Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı
Herbal supplement usage in cardiac patients
Neslihan Pınar, Meyli Topaloğlu, Cahit Özer, Harun Alp
PMID: 28990942  doi: 10.5543/tkda.2017.79160  Sayfalar 614 - 622

8.
Türkiye’de geri ödeme önerileri mevcut Avrupa Lipid Kılavuzları’nı kapsıyor mu? İlk akut koroner sendrom ile başvuran hastaların geriye dönük incelenmesi
Do Turkish reimbursement recommendations cover current European Lipid Guidelines? A retrospective analysis of patients presenting with first acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci, Murat Esin, Özkan Kayhan, Şakir Arslan
PMID: 28990943  doi: 10.5543/tkda.2017.22796  Sayfalar 623 - 629

9.
Türkiye’deki kardiyologların mevcut “malpraktis” sistemi ve alternatif “malpraktis” sistem önerisi hakkındaki görüşleri
The opinion of Turkish cardiologists on current malpractice system and an alternative patient compensation system proposal: PCS study group
Ayhan Olcay, Sadık Volkan Emren, Gamze Babür Güler, Ekrem Güler, Vedat Ertunç, Rida Berilgen, Abdullah Aslan, Ersin Çağrı Şimşek, Şükriye Ebru Gölcük, Kıvanç Yalın
PMID: 28990944  doi: 10.5543/tkda.2017.39455  Sayfalar 630 - 637

OLGU BILDIRISI
10.
Primer perkütan girişim sırasında iyatrojenik sağ ventrikül delinmesinin alternatif tedavisi
An alternative treatment for iatrogenic right ventricular puncture in primary percutaneous intervention
Hasan Arı, Alper Karakuş, Selma Arı, Sencer Çamcı, Mehmet Melek
PMID: 28990945  doi: 10.5543/tkda.2017.72823  Sayfalar 638 - 640

11.
İlaca dirençli vazospastik anginalı hastada stent ve implante edilebilir defibrilatör tedavisi
Stent and implantable cardioverter defibrillator implantation in medically resistant vasospastic angina patient
Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Türkan Seda Tan Kürklü
PMID: 28990946  doi: 10.5543/tkda.2017.44756  Sayfalar 641 - 645

12.
İskemik kardiyomyopatili hastada epikardiyal ventriküler ekstrasistol ablasyonu ve aynı işlemde kardiyak resenkronizasyon tedavi uygulaması
Ablation of epicardial premature ventricular contractions in a patient with ischemic cardiomyopathy and implementation of cardiac resynchronization therapy in the same procedure
Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek
PMID: 28990947  doi: 10.5543/tkda.2017.17776  Sayfalar 646 - 649

13.
İlaç kaynaklı Brugada fenotipi, üç farklı senaryonun olgu serisi: Gerçek ya da kurgu?
Case series of three different scenarios with drug-induced Brugada patterns: fact or fiction?
Serkan Asil, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı
PMID: 28990948  doi: 10.5543/tkda.2017.02717  Sayfalar 650 - 654

14.
Göğüs ağrısının istisnai nedeni: İdiyopatik çıkan aortit
Exceptional cause of chest pain: idiopathic ascending aortitis
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Hüseyin Kuplay, Tolga Sinan Güvenç, Barış Güngör
PMID: 28990949  doi: 10.5543/tkda.2017.68484  Sayfalar 655 - 659

15.
Bir çocukta kronik granülomatöz hastalığın nadir bir komplikasyonu: Konstriktif aspergillus perikarditi
A rare complication of chronic granulomatous disease in a child: constrictive aspergillus pericarditis
Emrah Şişli, Yasemin Özdemir Şahan, Mehmet Fatih Ayık, Deniz Nart, Yüksel Atay
PMID: 28990950  doi: 10.5543/tkda.2017.52284  Sayfalar 660 - 663

DAVETLI DERLEME
16.
Testosteron yerine koyma tedavisi ve kardiyovasküler olaylar
Testosterone replacement therapy and cardiovascular events
Alp Burak Çatakoğlu, Muammer Kendirci
PMID: 28990951  doi: 10.5543/tkda.2017.00531  Sayfalar 664 - 672

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Hızlı ventriküler taşikardi atağı sırasında implante edilebilir defibrilatörü bulunan hastada uzamış şarj süresine bağlı gecikmiş tedavi ve senkop
Delayed therapy and syncope due to excessive charging time in a patient with implantable defibrillator during a fast ventricular tachycardia episode
Uğur Canpolat, Metin Okşul, Kudret Aytemir, Giray Kabakçı
PMID: 28990952  doi: 10.5543/tkda.2017.50405  Sayfa 673
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

18.
İzole kleft mitral kapağın üç-boyutlu transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of isolated cleft mitral valve by live/real-time three-dimensional transesophageal echocardiography
Begüm Uygur, Aydın Yıldırım
PMID: 28990953  doi: 10.5543/tkda.2017.44957  Sayfa 674
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

19.
Serviks kanserinin kardiyak metastazı
Cardiac metastasis of cervical cancer
Özge Akgün, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Arzu Kalaycı Karabay, İbrahim Akın İzgi
PMID: 28990954  doi: 10.5543/tkda.2017.36504  Sayfa 675
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

20.
Transient iskemik atağın akut koroner sendroma eşlik ettiği sıradışı bir miksoma prezentasyonu
Acute coronary syndrome accompanying transient ischemic attack: an unusual presentation of myxoma
Abdulkadir Uslu, Cem Doğan
PMID: 28990955  doi: 10.5543/tkda.2017.15143  Sayfa 676
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
21.
Çıkarmalı mı, çıkarmamalı mı: İşte bütün mesele bu
To extract, or not to extract: that is the question
Aysenur Ekizler, Serkan Cay, Ozcan Ozeke, Firat Ozcan, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
PMID: 28990956  doi: 10.5543/tkda.2017.57681  Sayfa 677
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Authors reply
Authors reply
Ahmet Hakan Ateş, Uğur Arslan
PMID: 28990957  doi: 10.5543/tkda.2017.54545  Sayfa 678
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 679
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi