ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (4)
Cilt: 44  Sayı: 4 - Haziran 2016
EDITÖRYAL YORUM
1.
Vitamin D ve arteriyel sertlik arasındaki ilişki
Association between Vitamin D and arterial stiffness
Sinan Aydoğdu
PMID: 27372611  doi: 10.5543/tkda.2016.83451  Sayfalar 279 - 280
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Arter sertlik parametreleri kalp fonksiyonları normal olan hastalarda vitamin D eksikliği ve tedavisi ile ilişkilidir
Arterial stiffness parameters associated with vitamin D deficiency and supplementation in patients with normal cardiac functions
Murat Sunbul, Altug Cincin, Mehmet Bozbay, Ceyhun Mammadov, Halil Atas, Ekmel Burak Ozsenel, Ibrahim Sari, Yelda Basaran
PMID: 27372612  doi: 10.5543/tkda.2015.93237  Sayfalar 281 - 288

3.
Orta/ciddi obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda pulmoner arterin elastik özelliklerinin sol ventrikül anormallikleri ve aort sertliği ile ilişkisi: Kesitsel bir ekokardiyografi çalışması
Relation of elastic properties of pulmonary artery with left ventricular abnormalities and aortic stiffness in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: A cross-sectional echocardiographic study
İbrahim Halil Altıparmak, Muslihittin Emre Erkuş, Mustafa Polat, Funda Yalçın, Zafer Hasan Ali Sak, Hatice Sezen, Özgür Günebakmaz, Yusuf Sezen, Zekeriya Kaya, Recep Demirbağ
PMID: 27372613  doi: 10.5543/tkda.2015.67862  Sayfalar 289 - 299

4.
Pulmoner endarterektominin erken dönemde altı dakika yürüme testi ve ekokardiyografi parametrelerine etkisi
Effect of pulmonary endarterectomy on six-minute walking test and echocardiography in the early stage
Tarık Kıvrak, Erdal Durmuş, Murat Sünbül, Bedrettin Yıldızeli, Bülent Mutlu
PMID: 27372614  doi: 10.5543/tkda.2015.76363  Sayfalar 300 - 305

5.
Koroner arter ektazisi ve koroner arter hastalığı olan hastalarda kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of heart rate variability in patients with coronary artery ectasia and coronary artery disease
Bekir Serhat Yıldız, Emel Ozkan, Fatma Esin, Hayrettin Ozkan, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Ismail Dogu Kilic, Harun Evrengul, Havane Asuman Kaftan
PMID: 27372615  doi: 10.5543/tkda.2015.84899  Sayfalar 306 - 314

6.
Nadir bir patoloji: Levoatriyokardinal ven
A rare pathology: Levoatriocardinal vein
Öykü Tosun, Murat Saygı, Taner Kasar, Pelin Ayyıldız, Aysel Türkvatan, Yakup Ergül, Ender Ödemiş, Alper Güzeltaş
PMID: 27372616  doi: 10.5543/tkda.2015.84404  Sayfalar 315 - 319

7.
Dört yıl arayla üst düzey kardiyovasküler tıp yayınlarımızın gidişi
Status of Turkey’s top publications in cardiovascular medicine, revisited after 4 years
Altan Onat
PMID: 27372617  doi: 10.5543/tkda.2016.56915  Sayfalar 320 - 328

OLGU BILDIRISI
8.
Motorsiklet kazası sonrası triküspit kapağında korda rüptürü
Tricuspid valve chordal rupture after a motorbike accident
Oğuz Karaca, Günhan Demir, Arda Özyüksel, Atif Akçevin
PMID: 27372618  doi: 10.5543/tkda.2015.76573  Sayfalar 329 - 331

9.
Erişkinde aortapulmoner pencere: Girişimsiz ve pulmoner vasküler hastalık gelişmeden 22 yıl yaşam
Aortopulmonary window in adulthood: Surviving at 22 years without intervention or pulmonary vascular disease
İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü, Sakir Arslan, Cagin Mustafa Ureyen, Selcuk Kucukseymen
PMID: 27372619  doi: 10.5543/tkda.2016.94224  Sayfalar 332 - 334

10.
Hipertrfik kardiyomiyopatili bir hastada sol ventriküldeki trombüsün apiksaban tedavisi ile rezolüsyonu
Resolution of left ventricular thrombus with apixaban in a patient with hypertrophic cardiomyopathy
Adnan Kaya, Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet İlker Tekkeşin, Ahmet Taha Alper
PMID: 27372620  doi: 10.5543/tkda.2015.68054  Sayfalar 335 - 337

11.
Ameliyat edilmeden erişkin yaşa ulaşmış tek ventriküllü olgu
Long-term survival in a case of unoperated single ventricle
Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Bayram, Hacı Ahmet Kasapkara, Telat Keleş, Tahir Durmaz
PMID: 27372621  doi: 10.5543/tkda.2015.90195  Sayfalar 338 - 341

12.
DOCK8 eksikliği olan bir olguda aort kökü ile iliyak bifurkasyon arasında dev aort anevrizması
DOCK8 deficiency in a boy who presented with a giant aortic aneurysm between aortic root and iliac bifurcation
Türkan Patıroğlu, Himmet Haluk Akar, Mehmet Sait Doğan, Kazım Üzüm
PMID: 27372622  doi: 10.5543/tkda.2015.26511  Sayfalar 342 - 345

13.
Trizomi 21 ve perimembranöz ventriküler septal defektleri olan tam özdeş olmayan ikizler
“Not-so-identical” twins with trisomy 21 and perimembranous ventricular septal defects
Sarosh P Batlivala, Kendra S Courtney, Makram R Ebeid, Aimee S Parnell
PMID: 27372623  doi: 10.5543/tkda.2016.96605  Sayfalar 346 - 349

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Çift odacıklı sol ventrikül görünümü veren kardiyak kist hidatik
Cardiac hydatid cyst presenting as double-chambered left ventricle
Muhittin Demirel, Cüneyt Toprak, Mehmet Mustafa Tabakçı, Lütfi Öcal
PMID: 27372624  doi: 10.5543/tkda.2016.36797  Sayfa 350
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

15.
Transseptal geçiş esnasında perfore olan non-koroner kapakçığın Amplatzer Duct Occluder II ile perkütan kapatılması
Percutaneous closure of transseptal puncture-related non-coronary cusp perforation with Amplatzer Duct Occluder II
Uğur Nadir Karakulak, Sercan Okutucu, Kudret Aytemir
PMID: 27372625  doi: 10.5543/tkda.2016.53916  Sayfa 351
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Duktus arteriyosus anevrizmasına bağlı gelişen Ortner sendromu
Ortner’s Syndrome caused by ductus arteriosus aneurysm
Onur Sinan Deveci, Aziz Inan Celik, Caglar Emre Cagliyan, Nazan Ozbarlas, Mustafa Demirtas
PMID: 27372626  doi: 10.5543/tkda.2016.58338  Sayfa 352
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Sağ atriyuma bası yapan mediastinal kitle
Mediastinal mass compressing the right atrium
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Mustafa Sarı, Mehmet Can
PMID: 27372627  doi: 10.5543/tkda.2016.72279  Sayfa 353
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
İleri aortik koarktasyonlu hastada aortik stent uygulaması
Aortic stent implantation in patient with subtotal aortic interruption
Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargın, Ahmet Güner, Mehmet Çelik, Mehmet Yunus Emiroğlu
PMID: 27372628  doi: 10.5543/tkda.2016.45902  Sayfa 354
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
19.
Editöre Mektup: [Epikardiyal yağ kalınlığı ile hipertansiyon arasındaki ilişki]
Letter To the Editor: [Relationship between epicardial fat thickness and hypertension]
Şevket Balta, Cengiz Öztürk
PMID: 27372629  doi: 10.5543/tkda.2016.48979  Sayfalar 355 - 356

20.
Authors reply
Abdurrezzak Börekçi, Mustafa Gür, Hakan Uçar, Taner Şeker, Murat Çaylı
PMID: 27372630  Sayfa 356

21.
Editöre mektup: [Can utilization of therapeutic hypothermia with cold saline infusion and external cooling be increased in Turkey?]
Letter to the editor: [Can utilization of therapeutic hypothermia with cold saline infusion and external cooling be increased in Turkey?]
Ender Örnek, Emrullah Kızıltunç
PMID: 27372631  Sayfa 357
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Authors reply
Emre Aruğaslan, Mehmet Karaca, Kazım Serhan Özcan, Ahmet Zengin, Mustafa Adem Tatlısu, Emrah Bozbeyoğlu, Seçkin Satılmış, Özlem Yıldırımtürk, İbrahim Yekeler, Zekeriya Nurkalem
PMID: 27372632  Sayfa 358
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 359
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi