Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aort Koarktasyonu Operasyonundan Sonra Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Spinal Kord Hasarı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 516-518

Aort Koarktasyonu Operasyonundan Sonra Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Spinal Kord Hasarı

Op.Türkan Tansel ELMACI1, Ümrah AYDOĞAN1, Aygün DİNDAR1, Ertan ONURSAL1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalları, Çapa, İstanbul

Aort koarktasyonu operasyonlarıdan sonra gelişen spinal kord iskemisi çocukluk çağında nadir olarak görülür. Bu makalede aort koarktasyonu tanısı ile koarktasyon tamiri uygulanan ve operasyon sonrası parapleji komplikasyonu gelişen 5 yaşındaki bir vaka sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: aort koarktasyonu, spinal iskemi, parapleji

An Unusual Complication After Aortic Coarctation Repair: Spinal Cord Injury

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Op.Türkan Tansel ELMACI, Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Ertan ONURSAL. An Unusual Complication After Aortic Coarctation Repair: Spinal Cord Injury. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 516-518
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale