Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Defibrilatör İmplantasyonu Sonrası Hasarlanabilir Üst Sınırı Kullanarak Defibrilasyon Eşiğinin Belirlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(8): 451-457

Defibrilatör İmplantasyonu Sonrası Hasarlanabilir Üst Sınırı Kullanarak Defibrilasyon Eşiğinin Belirlenmesi

Ata Kırılmaz1, Barbaros Dokumacı2, Kürşad Erinç1, Fethi Kılıçaslan1, Hakan Dinçkal3, Özcan Yücel4, Mustafa Karaca5
1Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara
2Eskişehir Social Security Hospital, Eskişehiı·
3Department of Cardiology, Gaziantep University, Medical Faculty, Gaziantep
4Social Security Şevket Yılmaz Hospital, Bursa
5Atatürk State Hospital, İzrnir

Hasarlanabilir üst sınır (HÜS) ile defibirlasyon eşiği (DFE) arasında iyi bir uyum olsa da, defibrilatör implantasyonu sonrası HÜS'ın avantajını kullanarak DFE'yi tesbit eden belirgin bir metod yoktur. Bu çalışma HÜS avantajını kullanarak en az fibrilasyon oluşturarak DFE'nin saptanmasını ve DFE saptanmasında en ideal defibrillator ayarlamasını saptamaktır. Yeni ICD implantasyonuna giden 13 hasta T dalga şoku taraması ile oluşturulan DFE'si saptanmıştır. 'Ventriküler fibrilasyon (VF) oluşturmak için gereken en yüksek T dalga şokundan 5 J fazla defibrilasyon şokunun veya VF oluşturacak T dalga şoku 5 J?den az ise 10 J defibrilasyon şokunun başarılı defibrilasyon sağlayacağı' hipotezi test edildi. Bu hipotezi sağlayamayan 5 hastanın ortak özellikleri VF oluşturmak için verilen T dalga şoklarının 5 J altında (n=4) veya çok üstünde (n=1) olmasıdır. İlk T dalga ve kurtarma şoklarının sırası ile 10 ve 15 J olarak programlanmasını öneriyoruz. Eğer 10 J T dalga şokları VF oluşturamadıysa ilk T dalga ve kurtarma şoklarının sırası ile 5 ve 10 J olarak programlanmalıdır. 5 J T dalga şoku ile VF indüklenmemiş ise yüksek DFE akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Defibrilatör, defibrilasyon eşiği, hasarlanabilir üst sınır

Detection of Defibrillation Threshold Using the Upper Limit of Vulnerability Following Defibrillator Implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ata Kırılmaz, Barbaros Dokumacı, Kürşad Erinç, Fethi Kılıçaslan, Hakan Dinçkal, Özcan Yücel, Mustafa Karaca. Detection of Defibrillation Threshold Using the Upper Limit of Vulnerability Following Defibrillator Implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(8): 451-457
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale